Ontwerper Openbare Ruimte en Landschap

Gemeente Nijmegen
Geen max uurtarief
Gelderland
24 uur p/w
01-01-2024
31-12-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Nijmegen groeit. In de Omgevingsvisie staat dat we 10.000 woningen willen bouwen in de bestaande stad en inzetten op 10.000 extra banen tot 2030. Daar is natuurlijk ruimte voor nodig. Die zoeken we bínnen onze gemeentegrenzen. Eén van de plekken waar we naar kijken is Kanaalzone-Zuid. Binnen Kanaalzone-Zuid is Winkelsteeg één van de aangewezen gebieden waarin ontwikkeld wordt.

Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2035 vastgesteld. Hierin is besloten om circa 3.800 woningen te realiseren. Er wordt onderzocht om zelfs meer woningen te realiseren.

Inmiddels worden de eerste deelprojecten binnen Winkelsteeg voorbereid. Om de woningbouw te kunnen realiseren wordt de huidige infrastructuur aangepast, de kabels en leidingen verlegd en het gebied bouwrijp gemaakt.

Binnen het projectteam Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg zoeken wij een Ontwerper openbare ruimte & landschap.

 • Als ontwerper landschap/openbare ruimte en adviseur leef omgeving geef je invulling aan de strategie voor de ruimtelijke visie in de deelgebieden en hoofdstructuur van Winkelsteeg. Deze zijn nauw verbonden met de ruimtelijke visie van Nijmegen, waar een belangrijke bijdrage aan levert.
 • Je levert een creatieve bijdrage aan complexe ruimtelijke opgaven binnen Winkelsteeg met focus op het ontwikkelen van een leefbaar gebied met een aantrekkelijke en klimaatbestendige openbare ruimte.
 • Je wordt onderdeel van één of meerdere multidisciplinaire projectteams waar je ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt naar ontwerpproducten zoals inrichtingsplannen.
 • Je wordt onderdeel van het stedenbouwkundige team Winkelsteeg en werkt onder aansturing van de strategisch stedenbouwkundige en gebiedsmanagers.
 • Je bent op de hoogte van actuele trends binnen de vakwereld en weet je integraal te handelen als het gaat om thema’s als klimaat adaptatie, de energietransitie en inclusiviteit in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Je bezit voldoende kennis over het inrichten van openbare ruimte in stedelijk gebied.
 • Je werkt zelfstandig en tegelijkertijd in nauwe samenwerking met collega’s uit de projectteams en de beheerafdeling.
 • Je wordt betrokken bij het proces van toetsing door het externe Ruimtelijk Kwaliteitsteam, een adviesorgaan van het College.
 • Je maakt zelfstandig sprekende visualisaties en/of kaartbeelden als onderdeel van de inrichtingsplannen.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbaar werk- en denkniveau op minimaal hbo- niveau in de richting van tuin- en landschapsarchitectuur
Aantoonbaar minimaal 10 jaar (sinds 2010) recente ervaring en kennis op het gebied van inrichting van openbare ruimte en landschap
Aantoonbaar minimaal 10 jaar (sinds 2010) recente ervaring met werken bij een >100.000 gemeente
Minimaal 5 jaar (sinds 2015) ervaring met grootschalige (>2.000 woningen) binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen
Ervaring met het ontwerpen van ecologische verbindingen voor doelsoorten in stedelijk gebied
Ervaring met het uitwerken van ontwerpen met een technisch tekenprogramma als AutoCad of Microstation
Fysiek aanwezigheid op woensdag en donderdag
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.