Onderwijskundige 2fte

Nationale Politie
Max 90 p/u
Gelderland
36 uur p/w
01-02-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De Opdracht betreft de inhuur van twee onderwijskundigen binnen de sector Hoger Politieonderwijs die naast het meebouwen aan de inrichting van de onderwijskundige ondersteuning, ook vorm en inhoud geven aan de kwaliteitszorg binnen de sector.

Vanuit de Onderwijsondersteuning zoals deze wordt ingericht op sectorniveau, ondersteunen de onderwijskundigen de sectorleiding, maar ook de teamchefs. De onderwijskundigen initieren, monitoren, signaleren en volharden in alle fasen van de PDCA-cyclus door onder andere de sectorleiding en teamchefs, gevraagd en ongevraagd, te adviseren op hoofdlijnen en soms in detail over:

 • Het gehele traject van vaststelling en actualisatie van kwalificatiedossiers;
 • Uitwerking hiervan in onderwijs en examinering, ook wat betreft digitale leermiddelen en toetsing;
 • Begeleiding  en professionalisering van docenten;
 • ondersteuning bij de implementatie van (geactualiseerd) onderwijs en examens;
 • kwaliteitszorg tijdens de uitvoering waarmee voldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen aan het politieonderwijs.

De onderwijskundige adviseert en ontwikkelt beleid specifiek voor de sector HPO. Daarnaast implementeert hij/zij het beleid van de Politieacademie waar dit relevant is voor de sector. Bij deze taken wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse opleidingen binnen de sector en ook aan de verschillen tussen de sectoren van de Politieacademie.

De onderwijskundige is verantwoordelijk voor het actief bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering in de sector HPO, betreffende zowel beleidsvorming als de praktische uitvoering.

Voornamelijk Intern gericht.

 • Creativiteit
 • Flexibel gedrag
 • Organisatievermogen
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Systeemdenken
 • Samenwerken
 • Vakmanschap
 • Resultaatgericht
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau.
De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Hoger Onderwijs in een onderwijskundige rol.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau in de richting Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het samenbrengen van verschillende belangen van stakeholders
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in docentenbegeleiding en het begeleiden en initiëren van didactische verbeterprocessen
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsprofielen, opleidingsprogramma's en onderwijsmiddelen
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen / vernieuwingen binnen het Hoger Onderwijs ook op digitaal gebied
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met een accreditatieproces voor opleidingsprogramma's
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met trajecten waarbij de kandidaat regelmatig moet schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in projecten en samenwerkingsverbanden waarbij strakke tijdslijnen gehanteerd worden

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.