Milieucontroleurs/inspecteur

Omgevingsdienst Rivierenland
Geen max uurtarief
Gelderland
36 uur p/w
01-01-2024
01-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

 • Minimaal 3 jaren ervaring als milieu-inspecteur.
 • De werkzaamheden worden afgerond voor 1 juni 2024 (controles worden evenredig verdeeld over de maanden).
 • De werkzaamheden starten in januari 2024.
 • De controle op energiebesparingsmaatregelen valt niet onder de opdracht.
 • Je werkt en registreert conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS).
 • We ontvangen graag 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Voor de verwerking van de controles zal gebruik gemaakt worden van een eigen bedrijfslaptop en telefoon.
 • Een legitimatiebewijs van de ODR wordt ter beschikking gesteld.
 • Voor de controle check je de naam, adres, woonplaatsgegevens.
 • De contactgegevens (incl. email) van het bedrijf of de inrichting houder worden opgevraagd.
 • Voor de controle dient het digitale dossier op relevante milieu-items bestudeerd te worden.
 • De milieurelevante gegevens worden verzameld (bijv. tanks, gasflessen, voorzieningen, keuringen).
 • Uitvoeren van een gevelcheck van de inrichtingen links en/of rechts van de gecontroleerde inrichting.
 • Toetsen van energieverbruik aan de milieurelevante regelgeving en vervolgacties zoals een energiecontrole uitzetten. Bij midden- en grootverbruikers wordt getoetst of er wordt voldaan aan de informatieplicht.
 • Voor de controle van de ZSS stoffen maak je gebruik van een tool waar de veiligheidsinformatiebladen van het bedrijf worden gescand op ZZS stoffen.
 • Toetsen of de aangetroffen situatie overeenkomt met de gemelde of gegunde situatie.
 • Foto’s die de overtreding ondersteunen worden aan het dossier toegevoegd.
 • Aan het einde van de controle worden de resultaten van de controle met de inrichting houder besproken.
 • De hercontroles vallen niet onder de opdracht.
 • De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de VTH-Kwaliteitscriteria.
 • De gecontroleerde bedrijven ontvangen een afschrift van de digitale checklist/controlerapport met een bevindingen brief. Hiervoor worden de standaard sjablonen van de ODR gebruikt.
 • Het kan voorkomen dat je een bedrijf controleert dat tijdens de controle in een hoge categorie blijkt te vallen. Dan is geen verhoging van het tarief toegestaan.
 • Tijdens de controle heb je een oor- en oog-functie van collega toezichthouders zoals bodem, bouwen, ruimtelijke ordening, ILT, enz. (Jij zorgt voor overdracht).
 • Het kan zijn dat we zo tevreden over je zijn en de opdracht nogmaals aan jou willen verstrekken. Dan doen we maximaal twee keer.
 • In overleg loopt er tijdens de controle een trainee mee van de ODR. Hiervoor mag een toeslag van €50,- per controle worden opgenomen.
 • De registratie en uitwerking van de werkzaamheden worden gedaan in Openwave en Digitale Checklisten/controlerapport.
 • Indien er op de locatie geen bedrijf meer is gevestigd dan telt dat als een controle. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.
 • Indien er een ander bedrijf op de locatie is gevestigd dan in het systeem staat, dan controleer je het nieuwe bedrijf. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaren ervaring als milieu-inspecteur.
Je werkt en registreert conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Graag een motivatie.
Wij ontvangen graag 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.