Medior/Senior Communicatieadviseur en Junior Communicatieadviseur Deltaprogramma Maas

Waterschap Aa en Maas
Max 110 p/u
Noord-holland
20 uur p/w
01-09-2024
31-08-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendie(n staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.


Wijze van beoordeling Inschrijvingen

Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

  • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.
  • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.
  • Daarna verspreid de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten zullen worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegd de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de inschrijving met de Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.

De eisen

Alles uitklappen
Met het doen van een inschrijving stemt de inschrijver in met de bij deze uitvraag gevoegde contractdocumenten
De kandidaten (Medior/Senior en Junior) beschikken over een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau, op het gebied van marketing en communicatie. Dit blijkt uit het cv.
De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met SharePoint en Microsoft Office. Dit blijkt uit het cv.
De Medior/Senior kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring in de ondersteuning bij grotere complexe projecten en/of programma’s. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van content voor nieuwsbrieven, redigeren van teksten, faciliteren van stakeholder bijeenkomsten. Ervaring in het werken voor een programma waarbij sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang, meerdere betrokken partijen/belangen en vraagstukken waarbij vaak ook tegengestelde belangen betrokken zijn. Dit blijkt uit het cv.

De wensen

Alles uitklappen
Graag ontvangen wij van u een uitgewerkte visie, waarin u duidelijk omschrijft hoe uw partij de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtomschrijving, aan gaat pakken. Ga daarbij in op de inhoudelijke aanpak, de competenties van de in te zetten kandidaten die daaraan bijdragen en borging van de capaciteit van alle facetten van deze opdracht gedurende de gehele looptijd van de opdracht. Deze visie dient op maximaal 1 A4 te worden uitgewerkt.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.