Medewerker vergunningen bouw medior

Gemeente Amsterdam
Max 94 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
Het betreft de afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht en je valt onder het team Vergunningen Bouw. Als bouwplantoetser zorg je voor de uitvoering van wettelijke taken en neem je aanvragen omgevingsvergunning in behandeling. Hiermee draag je bij de opgaven van de stad Amsterdam op het vlak van bouwen.

Werkzaamheden
– Je bent verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning en het nemen van een rechtsgeldig besluit;
– Je behandelt complexe en multidisciplinaire vergunningaanvragen en houdt hierbij rekening met de overeengekomen processen, landelijke wet- en regelgeving en stedelijke beleidsregels;
– Je draagt bij en adviseert gevraagd en ongevraagd op inhoud ten behoeve van een proactieve, en kwalitatief goede advisering van bestuurders/portefeuillehouder , de stadsdeeldirecteur en de manager VTH over politiek gevoelige en strategiebepalende onderwerpen in relatie tot vergunningen, toezicht en handhaving;
– Je zorgt voor een goede klachtafhandeling en het verder verbeteren daarvan;
– Je draagt bij aan het verder ontwikkelen en implementeren van processen, protocollen en het bevorderen van een goede dossieropbouw door het team.
-Je signaleert knelpunten, bewaakt mede de werkzaamheden en de behandeltermijnen en draagt bij aan de verdeling van het werk.
-Je draagt pro-actief verbetervoorstellen aan en probeert collega’s daar op een overtuigende manier in mee te nemen;
– Je kent jouw vakgebied goed en houdt je kennis actief bij, evenals alle ontwikkelingen op jouw vakgebied;
– Je zoekt de afstemming met ketenpartners zoals Waternet, Omgevingsdienst, GGD, Brandweer, Bureau Monumenten & Archeologie, Rve Wonen, etc.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. De gemeente Amsterdam staat voor diversiteit en inclusie . We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Ruim 144.000 mensen wonen, winkelen en werken in de levendige buurten van West en vinden rust en vertier in de parken. West bestaat uit vier wijken met ieder een eigen uitstraling en sfeer. Er zijn in West honderden cafés en restaurants. Er worden, met name in het Westerpark, jaarlijks talloze evenementen georganiseerd. West bruist! Maar daarmee komt een verantwoordelijkheid om alles wel in goede banen te leiden. Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) vervullen wij een sleutelrol.

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor het toetsen van vergunningsaanvragen, het toezicht en de handhaving in de bebouwde ruimte. De medewerkers zien toe op de naleving van regelgeving en vergunningen en treden op ter voorkoming of beëindiging van overtredingen en de ongewenste effecten hiervan. De gemeente Amsterdam werkt graag op een eenduidige manier in het verlenen van diensten aan klanten. Hoewel elk stadsdeel haar eigen afdeling VTH heeft, wordt de samenwerking onderling nadrukkelijk opgezocht. Voortdurend zijn we op zoek naar de beste samenwerkingsvorm en het zo uniform mogelijk bedienen van de Amsterdamse burgers en ondernemers. De afdeling bestaat grofweg uit drie verschillende teams: Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Procesuitvoering.

VTH opereert in een omgeving waarbij onze medewerkers het eerste aanspreekpunt zijn voor ondernemers en bewoners als het gaat om vergunningaanvragen voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Aanvragen zijn altijd onderhevig aan tijdsdruk in verband met wettelijke termijnen en hebben grote invloed op zowel de aanvragers als de omgeving. Wel of niet afgeven van een vergunning en handhavingstrajecten liggen maatschappelijk dan wel politiek vaak gevoelig met een aanzienlijk afbreukrisico.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie maanden aantoonbare ervaring met het behandelen van aanvragen onder de Omgevingswet.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met werken in Powerbrowser.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het behandelen van zeer complexe dossiers.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal vier jaar aantoonbare werkervaring als bouwplantoetser in een 4G gemeente.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.