Medewerker Jeugd- en Gezinshulp

Zoetermeer
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
36 uur p/w
30-10-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijn aanbieders en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams  Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH).  De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk tot  leerplicht, jeugdzorg of inkomensondersteuning waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Opdracht
Gaat het welzijn van kinderen jou aan het hart? Heb je ervaring met complexe gezinssituaties? Solliciteer dan voor de functie van Medewerker Jeugd- en Gezinshulp in het Consultatie- en Adviesteam van de gemeente Zoetermeer! Als onderdeel van dit dynamische team speel je een kortdurende maar essentiële rol in het bevorderen van een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Samen met gezinnen en hun netwerk werk je aan toekomstbestendige plannen waarin de eigen kracht en regie worden gestimuleerd.

Zoetermeer telt ongeveer 30.000 kinderen waarvan een aantal blootstaan aan risico’s als het gaat om veilig en gezond opgroeien. Ook kan het zijn dat hun opvoeders worstelen met complexe opvoedvragen. In dat geval komen ze terecht bij ons team Jeugd- en Gezinshulp (JGH).

De medewerkers van JGH zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van brede screeningen waarbinnen een integrale-, verklarende- en systeemgerichte analyse opgesteld wordt. Vervolgens wordt er, samen met het gezin en het netwerk, een toekomstbestendig plan gemaakt waarbinnen langdurig effect wordt bereikt en waarbinnen de eigen kracht/regie wordt gestimuleerd. De medewerkers van JGH verwijzen naar de noodzakelijke (jeugd)hulp en coördineren de hulpverlening rondom het gezin wanneer een veilige ontwikkeling van de jeugdigen in het geding is.

Voor ons JGH team zijn we per direct op zoek naar een medewerker die een bijdrage kan leveren aan het Consultatie- en Adviesteam (CAT). Binnen het CAT ben je kortdurend betrokken bij gezinnen waarbij screeningen worden uitgevoerd om de noodzaak voor jeugdhulp te kunnen bepalen. Waar nodig verwijs je het gezin/de jeugdige door naar passende jeugdhulp. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op jouw analytische vermogen, jouw daadkracht en slagvaardigheid. Er wordt verwacht dat het jou lukt om in de meest complexe situaties een overstijgende blik te hebben en in een kort tijdsbestek besluiten te nemen over de noodzakelijk in te zetten jeugdhulp en vervolgens over te dragen/af te sluiten.

Je komt terecht in een team waar de werkdruk soms hoog is, maar waar professioneel en met veel collegialiteit en onderlinge verbondenheid wordt gewerkt. Het team bestaat uit deskundige, daadkrachtige en bevlogen professionals die zich elke dag weer maximaal inzetten voor gezinnen. De medewerkers worden ondersteund door een team van gedragswetenschappers, unitcoördinatoren en kwaliteitsmedewerkers. We hebben een open, betrokken en veilige sfeer waarbij er ruimte is om te reflecteren en om met elkaar te groeien. Je krijgt alle ruimte om een brug te slaan tussen verschillende partijen, waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.

 

Competenties
·       Communicatieve- en  motiverings -en onderhandelingsvaardigheden;
·       Stressbestendigheid;
·       Flexibel gedrag;
·       Improvisatie vermogen;
·       Samenwerken;
·       Organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustheid;
·       Analytische vaardigheden;
·       Daadkrachtig/slagvaardig.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar vanuit de Jeugdwet
Aantoonbaar een registratie in het register: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (In de kamer Jeugdzorgwerker of Jeugd- en Gezinsprofessional) (registratienummer weergeven in het cv)

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde hbo bachelor opleiding SPH, Social Work of MWD
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in de Jeugdzorg
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente
Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 3 jaar van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en hulpverleningsmethodieken d.m.v. werkervaring of een afgeronde opleiding /cursus (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting)
Uiterlijk beschikbaar per 1 december voor 36 uur per week

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.