Medewerker beleidsontwikkeling openbare orde en veiligheid

Gemeente Westland
Max 104,65 p/u
Zuid-Holland
16 uur p/w
30-10-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Team veiligheid en duurzaamheid
Binnen dit team werken we aan de leefbaarheid van Westland. Belangrijke onderwerpen zijn veiligheid, wonen, duurzaamheid, circulaire economie, energietransitie en milieu. We werken hiervoor samen met vele partners, zowel andere overheden waaronder politie en justitie, als private partijen. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisorganisatie. Deze is op orde maar nieuwe regionale ontwikkelingen vragen om een lokale implementatie van deze vernieuwde structuur

Specifieke aandacht verdient de voorbereiding op de jaarwisseling 2023/2024 daar waar het de veiligheidsaspecten aangaat. Je fungeert als projectleider van de jaarwisselingsaanpak. Nauwe bestuurlijke afstemming is hierbij een vanzelfsprekendheid.

Op het gebied van evenementenveiligheid wordt op dit moment nieuw beleid ontwikkeld. Het veiligheidsaspect is hierin significant en vaak bepalend. In nauwe samenwerking met het college en in het bijzonder de burgemeester zorg jij dat de veiligheidsaspecten binnen de gemeente Westland de juiste aandacht krijgt en op een juiste wijze worden verwerkt in het beleid. In samenspraak met de collega’s die zorgdragen voor de vergunningverlening zorg jij ervoor dat het beleid uitvoerbaar is en daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Zoals je leest is dit een opdracht op hoofdlijnen, dat betekent dat een flexibele houding en eigenaarschap tonen een vereiste is. Er wordt veel van je gevraagd in deze rol.

De eisen

Alles uitklappen
Beheersing van de Nederlandse taal
Minimaal afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van veiligheid, bestuursrecht of bestuurskunde
Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied openbare orde en veiligheid of beleid bij een gemeentelijk organisatie

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met inhoudelijke begeleiding van medewerkers
Aantoonbare kennis middels werkervaring/opleiding van APV en gemeentewet daar waar het de bevoegdheden van de burgemeester betreft en Wet Veiligheidsregio’s, benoem duidelijk waar dit is opgedaan
Aantoonbare werkervaring met het implementeren van evenementenbeleid
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het deelnemen aan bestuurlijke overleggen met een burgemeester
Aantoonbare werkervaring met het beheer en de ontwikkeling van de gemeentelijke crisisorganisatie bij het voorbereiden op de jaarwisseling
Uiterlijk beschikbaar per 30 oktober voor tenminste 16 uur per week en in ieder geval in de laatste 2 weken van december

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.