Manager Programmabeheersing

Gemeente Kampen
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
13-11-2023
12-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Algemene informatie
De gemeente Kampen wil de komende 10 jaar ruim 4000 woningen bouwen. Ruim 3000 hiervan worden gerealiseerd in de grootschalige gebiedsontwikkeling Reevedelta. De overige woningen worden in meerdere middelgrote en kleinere projecten gerealiseerd in (binnenstedelijk) Kampen en de omliggende kernen. De komende 10 jaar moet de jaarlijkse woningbouwproductie worden verhoogd van 250 naar 400 woningen. Er is een programma-organisatie opgericht om deze ambitieuze doelstelling waar te maken. De programmaorganisatie zoekt een ervaren manager programmabeheersing die samen met het team werkt aan de verdere professionalisering van het programma. De afdeling projecten is daarnaast bezig met een verbetertraject voor het versterken van het projectmatig werken. Een van de doelen is het versterken van de project- en programmabeheersing op de GROKIT aspecten. Het programma versnelling woningbouw draagt bij aan deze versterking.

Wat gaat je doen?
Als manager programmabeheersing ben je verantwoordelijk voor de inrichting en facilitering van het programma en onderliggende projecten op de aspecten tijd, planning, geld, scope, kwaliteit, informatie en risicobeheersing. Je werkt nauw samen met de programmamanager versnelling woningbouw en de programmamanager Reevedelta. Binnen deze rol stuur je de planner en de projectcontroller/junior projectbeheerser aan. In de fase waarin het programma en de ambtelijke organisatie zich bevinden, ligt de nadruk op het ontsluiten en koppelen van de diverse sturingsinformatie, het inrichten van passende projectmanagementsystemen en de afstemming met betrokken afdelingen hierover. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van voortgangsrapportages en documentbeheersing. Je ondersteunt de programmamanagers met sturings-informatie en voorstellen door middel van vooruitkijken tot einde project- en programmafase. Dit vraagt dus meer dan de gegevens goed op orde hebben. Je vormt een belangrijke schakel tussen het programma en de afdeling bedrijfsvoering (financiën, controll) en zorgt in die hoedanigheid voor een goede vertaling van de financiële aspecten van het programma en de gebiedsontwikkeling Reevedelta naar de P&C cyclus van de gemeente.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en je hebt minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar in de rol van manager programma- of projectbeheersing
Je hebt ervaring met het werken voor overheden, bij voorkeur gemeentelijke organisaties
Je bent een teamspeler. Je weet zowel sociaal als op inhoud snel verbinding te maken
Je hebt een sterk analytisch vermogen. Scenariodenken, risicosturing, helikopterview, kostenbewustzijn en resultaatgerichtheid behoren tot jouw kernkwaliteiten
Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift. Je bent goed in staat om financiële cijfers te vertalen naar bestuurlijk en strategisch relevante beslisinformatie
Je hebt bij voorkeur ervaring met zowel grootschalige gebiedsontwikkelingen met woningbouw als kleinschalige woningbouwprojecten
Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken binnen programma’s die bestaan uit een veelheid van projecten en inspanningen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.