Manager planproducten MER

Provincie Flevoland
Max 130 p/u
Flevoland
12 uur p/w
01-07-2024
31-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Meer dan 100 medewerkers van de het expertiseteam Projectuitvoering Infra houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Het expertiseteam waar je komt te werken kenmerkt zich door een grote saamhorigheid. Er heerst een open informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus. Het expertiseteam heeft een uitdagende en complexe projectportefeuille aan werkzaamheden. Binnen dit expertiseteam zijn wij op zoek naar een Manager planproducten MER voor het organiseren en coördineren van het proces van planproducten en bijbehorende studies, inclusief de benodigde stappen om te komen tot het projectbesluit ten behoeve van de realisatie van de Spuiweg (Ontsluitingsweg Urk).

Opdracht
Als Manager planproducten MER zul je de komende tijd werken binnen de planvoorbereiding van de Spuiweg (Ontsluitingsweg Urk). Het betreft een traject voor het zorgen van kwaliteit en consistentie van de planproducten door het opstellen en handhaven van standaarden, richtlijnen en procedures in afstemming met de initiatiefnemers, ingenieursbureau en bevoegde gezagen. De Manager planproducten MER adviseert en organiseert over de te volgen interne procedures binnen de Provincie Flevoland over het projectbesluit, milieueffectrapportages, projectplannen en vergunningen voor het komen tot een projectbesluit. Onderdeel van de werkzaamheden is het laten plaatsvinden van gesprekken bij een groot aantal partijen in een complexe omgeving. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder en daarin te nemen beslissingen of besluiten. Ervaring met onderhandelen met voornoemde partijen is een pré. Ervaring in de regio is een pré.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze functie maakt een geheimhoudingsverklaring en een eventueel belangenbeschermingsplan onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maximaal 12 uur per week (bij voorkeur op de woensdag, projectdag Spuiweg) op het provinciehuis te Lelystad. De opdracht wordt vervuld gedurende 48 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 4 weken. Voor eventuele verlenging van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen.

De eisen

Alles uitklappen
Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde, ruimtelijke ordening / planologie, civiele techniek;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met planproducten MER;
Minimaal 2 jaar werkervaring als Manager planproducten MER voor een overheid;
Werkzaamheden vinden grotendeels plaats op het provinciehuis te Lelystad, met de voorkeur voor de woensdag;
De aangeboden Manager planproducten MER is in staat om de opdracht individueel en zelfstandig uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
Uiterlijke beschikbaarheid 01-07-2024 voor 12 uur per week.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring met planproducten MER en de werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn. Maak dit inzichtelijk op het cv met een referentie van de laatste 5 jaar
Aantoonbare werkervaring als Manager planproducten MER. Maak dit inzichtelijk op het cv met een referentie van de laatste 5 jaar
Aantoonbare werkervaring als Manager planproducten MER in de afgelopen 5 jaar binnen grote infrastructurele projecten en/of gebiedsprojecten (

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.