M.E.R. Coördinator

Provincie Utrecht
Geen max uurtarief
Utrecht
32 uur p/w
30-10-2023
01-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Team Milieu
Het beleidsteam Milieu zorgt met de uitvoering van haar taken voor een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving. Onze inzet is vastgelegd in het provinciale ‘Beleidsprogramma Gezond en Veilig’. De werkvelden van het team zijn vergunningverlening en toezicht & handhaving omgevingsrecht, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, gezonde gebiedsontwikkeling en milieueffectrapportage.

We brengen kennis en expertise in bij diverse andere provinciale programma’s (zoals Omgevingswet en Energietransitie) en in diverse grote projecten. We werken samen met onze partners, binnen en buiten de organisatie. We doen dat integraal, gebiedsgericht en projectmatig. Het team bestaat uit ca. 25 medewerkers in vaste dienst.

Opdracht
Milieueffectrapportage
Als Coördinator M.E.R. bij de provincie Utrecht ben je centraal aanspreekpunt voor M.E.R., zowel intern als extern. Je onderhoudt contacten met de betrokken partijen zoals gemeenten, waterschappen, bedrijven en de commissie voor de M.E.R.

Je adviseert de provinciale organisatie over projecten en/of plannen die M.E.R. (beoordelings-)plichtig kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld infrastructurele en dijkverzwaringsprojecten betreffen, maar ook provinciale plannen en programma’s. In het bijzonder zorg je voor het begeleiden van M.E.R.-procedures in de rol van Bevoegd Gezag.

Je hebt een kennisfunctie met betrekking tot actuele ontwikkelingen op gebied van M.E.R., je adviseert zelfstandig gevraagd en ongevraagd over M.E.R., je houdt een overzicht bij van alle M.E.R.-procedures en je zorgt voor de M.E.R.-beoordelingsbesluiten.

Daarbij krijg je de ruimte om, binnen de kaders van de provinciale Bevoegd Gezag rol bij M.E.R. en de wettelijke procedures, op basis van je kennis en ervaring je eigen accenten te leggen bij de vervulling van de functie en de organisatie van M.E.R. binnen de provinciale organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
– Zelfstandig uitvoeren en coördineren van zowel plan-M.E.R. als besluit-M.E.R.-procedures;
– Bijhouden van M.E.R.-gerelateerde ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie;
– Beleidsmatig en juridisch adviseren van de provinciale projectleiders die een plan/project tot besluitvorming moeten leiden, ten behoeve van besluitvorming over M.E.R.;
– (Mede) Opstellen van adviezen, notities, brieven en voordrachten aan college van gedeputeerde staten en provinciale staten;
– Onderhouden van contacten met diverse overheidsinstanties, bedrijven en commissie voor de M.E.R. met betrekking tot het juist toepassen van M.E.R. in diverse besluitvormingsprocessen;

Zorgdragen voor de publicaties, het verwerken van de inspraakreacties en het onderhouden van contacten met de opstellers van het M.E.R.;

Wie zoeken wij?
We zoeken een proactieve professional op het raakvlak van ruimtelijke ordening en milieu, die zowel inhoudelijk als procesmatig een coördinerende rol kan vervullen bij M.E.R.-procedures.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke processen en milieueffectrapportage (M.E.R.)
Aantoonbare kennis van het omgevingsrecht

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Milieu
Minimaal 5 aantoonbare werkervaring met milieueffectrapportage en de methoden en technieken van M.E.R.-onderzoek
Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving die van invloed zijn op de inhoud van M.E.R.-onderzoek en het besluit(vormingsproces)
Aantoonbare kennis van de kwaliteitsthema’s die bij M.E.R. en bij integrale gebiedsontwikkeling in brede zin spelen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.