Lid advieskamer welstand en monumenten

Gemeente Land van Cuijk
Max 90 p/u
Noord-Brabant
0-36 uur p/w
01-01-2024
01-01-2027
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente land van Cuijk is op zoek naar een commissielid voor de plantoetsende commissie, specifiek een deskundige op het gebied van cultuurhistorie, architectuurhistorie en/of monumentenzorg (per 01/01/24).

De Plantoetsende commissie 

De Plantoetsende commissie betreft een onafhankelijke commissie die het college adviseert op het gebied van welstandsaspecten, monumentenaspecten, reclame-uitingen en overige aangelegenheden die betrekking op het uiterlijk aanzien van de gemeente. De leden worden benoemd door het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk.

 • De commissie bestaat uit drie deskundigen op het gebied van architectuur en twee deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, architectuurhistorie en/of monumentenzorg.
 • Vergaderingen van de commissie vinden digitaal plaats (elke week op donderdagochtend via teams).
 • De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een contactpersoon.
 • Een van de vaste leden van de Plantoetsende commissie, is ook lid van de Planvoorbereidende commissie (CRK) en neemt deel aan de vergaderingen van de CRK.

Werkzaamheden

 • De commissie fungeert als welstandscommissie als bedoeld in de Woningwet en als monumentencommissie als bedoeld in de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet en de binnen het grondgebied van de gemeente geldende Erfgoedverordeningen.
 • De commissie brengt welstandsadviezen uit op basis van de Welstandsnota.
 • De commissie brengt monumentenadviezen uit op basis van het monumentenbeleid en de monumentennota’s.
 • De deskundige cultuurhistorie/monumenten van de commissie brengt naast adviezen voor Rijks- en gemeentelijke monumenten tevens in samenspraak met het Welstand-lid een geïntegreerd advies Welstand/Monumenten uit bij bouwactiviteiten in beschermde stads- en dorpsgezichten (Rijksbeschermd stadsgezicht centrum Grave, gemeentelijkbeschermde dorpsgezichten Rode en Blauwe Dorp Grave en Oud Velp).
 • De leden dragen vanuit hun vakkundigheid bij aan de advisering van de CRK (planvoorbereidende commissie en plantoetsende commissie) .

Kandidaatomschrijving:

Kennis & kwaliteiten

 • Een relevante HBO+ (Restauratie & bouwhistorie) of universitaire opleiding (kunst/architectuurgeschiedenis, bouwkunde met als specialisatie restauratie).
 • Een relevante ervaring als onderzoeker/erfgoedadviseur
 • Kennis van omgevings- en ruimtelijke kwaliteit, ook in samenhang met cultureel erfgoed.
 • Bekendheid met de gemeente Land van Cuijk, haar omgeving en haar (cultuur)historie.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Bij voorkeur ervaring met (welstands-)advisering.
 • Bij voorkeur ervaring met het programma Teams.
 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Geen professionele banden met de gemeente Land van Cuijk.

De eisen

Alles uitklappen
Een relevante HBO+ (Restauratie & bouwhistorie) of universitaire opleiding (kunst/architectuurgeschiedenis, bouwkunde met als specialisatie restauratie)
Relevante ervaring als onderzoeker/erfgoedadviseur
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.