Lead Developer

VNG
Max 120 p/u
Zuid-Holland
32 uur p/w
04-12-2023
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

1. Algemeen

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Een efficiënte en wendbare organisatie;
 • Anticiperen op de toekomst.

1.2 Over kenniscentrum Data & Monitoring

Het kenniscentrum Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, het Data Science team, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Samenleving.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Binnen het kenniscentrum data en monitoring wordt gewerkt aan het versterken van de informatiepositie van gemeenten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe worden op basis van vraagarticulatie informatiebronnen geïdentificeerd die gemeenten kunnen gebruiken in deze aanpak. De databronnen worden ontsloten via een datavoorziening.

De lead developer draagt zorg voor de koppeling en integratie van de data die nodig is voor de datavoorziening. Het gaat dan om een grote hoeveelheid en diversiteit van bronnen zoals basisadministraties en registraties van derden.

De lead developer is tevens verantwoordelijk voor de architectuur van de datavoorzieningen en zorgt voor aansluiting op de common ground principes en de NLx architectuur.

Het betreft de huidige datavoorzieningen DEGO en DOOK die moeten worden doorontwikkeld naar nieuwe versies met nieuwe data en het betreft datavoorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden in de nabije toekomst.

Ook zal de expertise van de lead developer gevraagd worden in andere trajecten waarbij data koppelingen een belangrijke rol spelen.

Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team waar veel ruimte is voor eigen initiatief.

De locatie is in principe op de samenwerkvloer in Utrecht en in overleg vanuit een andere locatie. We hechten waarde aan personen die zich kunnen identificeren met principes zoals; Open tenzij, Publiek geld moet leiden tot publieke code en dragen daarmee bij een betere leefbaarheid.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het combineren en ontsluiten van data uit een grote diversiteit van databronnen zoals basisregistraties en andere registraties.
 • Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de architectuur waar de datavoorziening op werkt.
 • Het gezamenlijk met het team opstellen van de wensen en eisen aan de data.
 • Zorgen voor publicatie van de source code als open source.
 • Documenteren van de ontwikkelde source code.
 • Op basis van de in de vraagarticulatie ontwikkelde datavragen bronnen toevoegen aan de datavoorzieningen.
 • Gesprekken voeren met de stakeholders over verder ontwikkelingen.

1.5 Resultaat van de opdracht

De werkzaamheden moeten resulteren in herbruikbare componenten die werken volgens de Common Ground principes.

De eisen

Alles uitklappen
Afgeronde WO opleiding en werk en denkniveau: op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computer science of aanverwant
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met datatoepassingen in gemeentelijke context
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de toepassing van moderne technieken voor de samenstelling van front-ends voor webontwikkeling
Aantoonbare ervaring met QGIS&PostGIS, JavaScript, D3, Vector tiles, Python en GoLang
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen Agile teams
Minimaal 5 jaar aantabare ervaring met het ontsluiten en verwerken van data uit basistregistraties
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met data preparatie voor GEO toepassingen
Meer dan 5 jaar ervaring met het ontwerpen/schrijven van API’s
Minimaal 1 jaar werkervaring met Docker/Kubernetes of vergelijkbare container-platform applicaties

De wensen

Alles uitklappen
Ervaring met open data / open overheid projecten
Ervaring in het meewerken en mee committen aan opensource oplossingen / projecten
Ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van dataplatforms ten behoeve van geo oplossingen.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.