Kwartiermaker Wijkaanpak rioolvervanging en herinrichting

Gemeente Smallingerland
Max 150 p/u
Friesland
28-32 uur p/w
02-04-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gemeente Smallingerland heeft in de Omgevingsvisie en Sociale Koers haar ambitie met dorpen en wijken neergelegd. Een belangrijk onderdeel hiervan is een aantrekkelijke woonomgeving met meer groen, plekken om elkaar te ontmoeten, die uitnodigt tot meer bewegen. Daarnaast willen we de leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering: meer waterberging.

Omdat Drachten vanaf de jaren 50 sterk is gegroeid en een rioleringsstelsel zo’n 60 jaar mee gaat staan we voor een grote vervangingspiek. Gemeente Smallingerland pakt deze vervangingspiek wijkgericht aan. Dit betekent dat in ca. 10 jaar tijd ongeveer 140 kilometer riool in 5 wijken moet worden vervangen.

Het vervangen van de riolering biedt een enorme kans om de leefomgeving in de betreffende wijken opnieuw in te richten en daarbij onze ambitie voor de leefomgeving te realiseren. Uiteraard is participatie met onze inwoners van groot belang.

Momenteel vervangen we zo’n 4 kilometer riool per jaar, meestal zonder of met een beperkte herinrichting. De wijkaanpak is dan ook een wezenlijk andere manier van werken dan wij gewend zijn. Dit betekent dat een projectorganisatie opgezet moet worden die de gehele operatie coördineert en voorbereidt. Dit betekent een participatieplan (inclusief middelen), projectorganisatie, risicosturing etc.

We zoeken een kwartiermaker die deze operatie voorbereidt en de organisatie die hiervoor nodig is opzet. Daarnaast vragen we de kwartiermaker om de voorbereidingen van de eerste wijken op te pakken.

We zoeken een kwartiermaker die als senior projectleider ervaring heeft met het programmeren van grote fysieke ingrepen over langere periode, die begrijpt wat komt kijken bij wijkgerichte participatie en die in staat is om de bijbehorende besluitvorming in college en Raad te organiseren.

Binnenkort start een wervingscampagne voor senior projectleiders bij de gemeente Smallingerland. Bij succesvolle werving zal de kwartiermaker, na het opstarten van de eerste fase, de werkzaamheden overdragen als daar een goed moment voor is.

Deze uitvraag loopt in ieder geval tot eind 2024, maar kan verlengd worden.

  • Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project.
  • In deze verkennende fase stel je een projectplan op voor de hele operatie met daarin specifieke aandacht voor de projectorganisatie en de wijze van participatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor een transparant proces waarin de inbreng van de verschillende disciplines in een evenwichtig geheel tot hu recht komt.
  • Je zorg voor bestuurlijke besluitvorming en voortgangsrapportages

Je zorgt voor interne en externe afstemming met alle bij de projecten betrokken taakvelden.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring met projecten in het ruimtelijke domein.
Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in het uitvoeren van gemeentelijke en/of provinciale projecten, in opdracht van een directieteam.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare en meerjarige ervaring met het organiseren en aansturen van complexe civieltechnische projecten in de fysieke leefomgeving.
Aantoonbare en meerjarige ervaring met inrichtingsvraagstukken in de openbare ruimte.
Aantoonbare ervaring met grootschalige participatietrajecten.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren