Kwartiermaker / Senior adviseur

Gemeente Bergen op Zoom
Max 125 p/u
Noord-Brabant
16 uur p/w
01-11-2023
31-07-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De stad Bergen op Zoom is een vestingstad, gelegen op de Brabantse Wal, op de overgang van land en zee, zand en klei, hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern, omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de kernen Lepelstraat en Heimolen vormen samen de woonkernen in het landelijk gebied van de gemeente Bergen op Zoom. De unieke ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en een rijke cultuurhistorie zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeente. Bergen op Zoom kent een goede ontsluiting op de landelijke infrastructuur.

De vraag om ondersteuning in het sociaal domein is de afgelopen jaren toegenomen. De ondersteuning die kwetsbare inwoners ontvangen om mee te doen aan de samenleving dreigt onbetaalbaar te worden wanneer we de manier waarop we deze ondersteuning regelen handhaven. Daarom werken we naar een andere inrichting van het sociaal domein en van de toegang tot ondersteuning.

 

De samenwerking met het voorliggend veld vormt een belangrijk element in het opnieuw inrichten van de toegang tot ondersteuning. Momenteel kent Bergen op Zoom een gemeentelijke toegang voor ondersteuning in het sociaal domein en een aparte toegang in het voorliggend veld. Hierdoor is het voor inwoners niet altijd duidelijk bij welke toegang zij moeten zijn om het meest passende antwoord op een vraag te krijgen. Daarnaast lijken vanuit de gemeentelijke toegang de mogelijkheden en voorziening in het voorliggend veld niet volledig benut te worden. Om de benodigde “verschuiving naar voren” te bewerkstelligen willen we één Toegang Sociaal Domein realiseren welke is gepositioneerd in het voorliggend veld. Middels een pilot zullen de intake medewerkers van de gemeentelijke toegang en van WijZijn (onze grootste partner in het voorliggend veld) samen gaan werken om kennis en ervaring op te doen over het samenwerken vanuit één toegang in het voorliggend veld. Tegelijkertijd wordt input opgehaald voor de realisatie van de nieuwe toegang sociaal domein in het voorliggend veld.

 

De verwachting is dat met het positioneren van de toegang tot het sociaal domein in het voorliggend veld in veel gevallen inzet van duurdere maatwerkvoorzieningen voorkomen kan worden doordat er voorliggend een passende oplossing gevonden kan worden. Hiervoor is het echter wel nodig dat er ook voldoende passende ondersteuning vanuit het voorliggend veld beschikbaar is. Dit vraagt om een gedegen inventarisatie naar het bestaande aanbod en de vraag naar nieuw aanbod.

 

De werkzaamheden vinden voornamelijk op fysieke locatie in de gemeente Bergen op Zoom plaats.

 

Jij maakt echt het verschil!

Als Kwartiermaker/ senior adviseur heb je diverse taken gerelateerd aan de realisatie van de doorontwikkeling van de toegang tot het sociaal domein:

Allereerst ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van voornoemde pilot. Dit doe je in samenwerking met de uitvoerend coördinatoren vanuit de gemeente en WijZijn. Je signaleert eventuele knelpunten en zorgt dat deze worden opgelost. Je zorgt voor een uniforme monitor die relevante data op verschillende niveaus weergeeft en toegankelijk is voor de gemeente en WijZijn en zorgt dat deze monitor gebruikt wordt. De (tussentijdse) resultaten van de pilot stem je af met de strategisch adviseurs van de gemeente en van WijZijn. Je rapporteert over het verloop van de pilot en de resultaten bij het management en bestuur van de gemeente en WijZijn.

Daarnaast lever je vanuit je adviserende rol een bijdrage aan de projectgroep binnen de gemeente om te komen tot een voorstel voor de bredere opdracht sociaal domein waar wij aan werken. In gezamenlijkheid wordt bepaald welke concrete activiteiten je hiervoor uitvoert. Ook lever je een bijdrage aan het strategisch plan om het voorliggend veld te versterken. Hierbij breng je samen met de andere leden van de projectgroep in kaart hoe het huidige aanbod in het voorliggend veld zich verhoudt tot de vraag en stel je een plan op om dit met elkaar in lijn te brengen.

Deze diverse taken zijn sterk met elkaar verbonden en vragen het vermogen om kennis en ervaring vanuit verschillende rollen samen te brengen. Je fungeert als kwartiermaker/ senior adviseur als de schakel tussen de gemeente en WijZijn, maar ook als de schakel tussen de uitvoering en de beleidsmakers.

Wat breng je mee?

 • Je hebt minimaal een HBO-opleiding en WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met complexe projecten in het sociaal domein, met voorkeur in de regio West-Brabant West.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig werken en risicomanagement.
 • Je bent bekend met de organisaties die in (de omgeving van) de gemeente Bergen op Zoom een belangrijke rol vervullen in het voorliggend veld.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.
 • Je bent resultaatgericht, communicatief en proactief.
 • Je bent vernieuwend en ziet kansen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft WO werk- en denkniveau.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van/ ervaring met de regio West-Brabant en de organisaties die in (de omgeving van) de gemeente Bergen op Zoom een belangrijke rol vervullen in het voorliggend veld.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met projecten in het sociaal domein.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente kennis en ervaring met complexe en strategische politiek bestuurlijke dossiers;
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in advisering op het gebied van; 1. Planning 2. Risico 3. Projectbeheersing

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.