Kwartiermaker Markiezenhof

Gemeente Bergen op Zoom
Max 130 p/u
Noord-Brabant
18 uur p/w
01-12-2023
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gemeente Bergen op Zoom
De stad Bergen op Zoom is een vestingstad, gelegen op de Brabantse Wal, op de overgang van land en zee, zand en klei, hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern, omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de kernen Lepelstraat en Heimolen vormen samen de woonkernen in het landelijk gebied van de gemeente Bergen op Zoom. De unieke ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en een rijke cultuurhistorie zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeente. Bergen op Zoom kent een goede ontsluiting op de landelijke infrastructuur.

Wat breng je mee?

De samenwerking met alle betrokken medewerkers en partners van het Markiezenhof vraagt nadrukkelijk aandacht van de kwartiermaker en beschikt over:

 • Kan bogen op succesvol cultureel ondernemerschap;
 • Heeft visie op kunst en cultuureducatie;
 • Heeft ervaring met werken met en/of vanuit gemeentelijke organisaties
 • Heeft aantoonbare ervaring met projectmatig werken in de rol van projectleider
 • Heeft een cultureel-bedrijfsmatige achtergrond.
 • Heeft een academisch niveau van denken en werken
 • Heeft ervaring met organisatieveranderingen en gaat onontkoombare keuzes niet uit de weg.

 

De kwartiermaker kan verbinden en kan de relatie en samenwerking met medewerkers en de stakeholders versterken. Is initiatiefrijk, ondernemend en probleemoplossend. Hij/zij heeft een open houding en is samenwerkingsgericht en is te typeren als een ondernemer en netwerker. Kan enthousiasmeren en motiveren.

De kwartiermaker heeft gevoel voor politieke verhoudingen, subsidierelaties en het bestuurlijke proces.

 

Overig

Organisatorische positie

De kwartiermaker ressorteert onder de directeur Sociaal en Veilig als ambtelijk opdrachtgever

 

Resultaatgebieden

Opstellen van het ondernemingsplan: de blauwdruk van de toekomstige organisatie:

Uit te werken onderdelen:

  • Missie, visie, doelstellingen
  • Werkvelden en taken, producten en dienstverlening
  • Samenwerkingspartners
  • De huisvesting
  • Financiële vormgeving inclusief realisatie taakstelling. Indien dit onontkoombare keuzes met zich meebrengt, dient dit voor de verzelfstandiging te worden doorgevoerd.

 

 

Strategisch beleid voorbereiden en realiseren

 

 • Draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid;
 • Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot beheer, exploitatie en onderhoud van de culturele voorziening en vertaalt deze naar mogelijkheden voor de stichting;
 • Vertaalt het strategische beleid naar specifieke doelstellingen voor de organisatie en draagt zorg voor de implementatie en de uitvoering ervan;
 • Draagt zorg voor doelgroep analyses en vertaalt deze naar een passend aanbod (museale tentoonstellingen, programmering, evenementen, samenwerking met lokale partners en organisaties.)
 • Stelt beleidsplannen en -rapportages op.

De eisen

Alles uitklappen
HBO Afgeronde opleiding

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van een ondernemingsplan.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met cultureel ondernemerschap op het werkterrein van musea i.c.m. monumentale gebouwen.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het omzetten van een gemeentelijke organisatieonderdeel naar een stichting.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken, bij voorkeur in de rol van projectleider.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren