Kwartiermaker arbeidsmarktregio

Gemeente Breda
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
36 uur p/w
08-07-2024
07-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wat ga je doen?
Voor de ontwikkeling naar een RWC (regionaal werkcentrum) is een strategische kwartiermaker nodig die samen met de betrokken partners tot een gedragen businessplan komt en dit vervolgens implementeert. Dit met als doel om in 2025 als arbeidsmarktregio over een regionaal werkcentrum te beschikken.
Op basis van het beleidsplan dat er reeds ligt alsmede de eerste opzet van een uitvoeringsplan. Op basis van de beschikbare kennis ga je samen met de beoogde samenwerkingspartners een aantal sessies doorlopen met als doel te komen tot overeenstemming over wat wij in onze arbeidsmarktregio met een RWC willen bewerkstelligen. En hoe wij de samenwerking voor ogen zien. Het hieruit voortvloeiende advies dient als belangrijke leidraad voor de opdracht.
Op dit moment wordt onder leiding van het ministerie van SZW het kader uitgewerkt waarbinnen de regionale werkcentra in de arbeidsmarktregio’s dienen te worden vormgegeven. Dit kader wordt naar verwachting najaar 2024 opgeleverd. Dit kader vormt een belangrijke basis voor de uitwerking van de opdracht.
De kwartiermaker wordt gevraagd om op basis van het regionaal voorwerk en de op termijn te verwachten kaders vanuit het ministerie de vertaalslag te maken naar de vorming van een regionaal werkcentrum.

Als Kwartiermaker:

 • Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschreven opdracht.
 • Ben je in staat om vanuit de overkoepelende strategische visie de vertaling te maken naar de dienstverlening vanuit het RWC.
 • Zoek je de samenwerking op met de coördinatoren van de huidige loketten en de verschillende uitvoeringsorganisaties die hier een rol in hebben. Samen betrek je medewerkers van deze partijen om de dienstverlening mede vorm te geven.
 • Ben je actief in de regionale netwerken, breng je verschillende partners met hun dienstverlening bij elkaar en zorg je voor een sluitende dienstverlening en een gezamenlijke menukaart.

We zoeken jou!
Welke kennis en vaardigheden heb jij?

 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring in de arbeidsmarkt dienstverlening.
 • Je hebt een duidelijke visie op de arbeidsmarkt dienstverlening en de verdere ontwikkeling ervan.
 • Je beschikt over brede generalistische kennis van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot de SUWI wet.
 • Je hebt gedegen kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren en functionele verhoudingen
 • Je hebt ervaring met het leiden van programma’s en het aansturen van teams.
 • Je hebt Hbo-werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime kennis en ervaring met projectontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties en kennis van public service design.
 • Je bent communicatief zeer vaardig in woord en op papier.
 • Je kan op vele schaakborden vanuit een onafhankelijke positie tegelijk spelen in een dynamisch werkveld en dit met partners vertalen naar goede en vooral werkbare afspraken.

De eisen

Alles uitklappen
Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit moet blijken uit het cv.
Uw kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de arbeidsmarktdienstverlening in een vergelijkbare rol. Deze ervaring moet opgedaan zijn in de afgelopen 7 jaar. Dit moet blijken uit het cv.
Uw kandidaat heeft beschikt over brede generalistische kennis van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot de SUWI wet. Dit moet blijken uit het cv
Uw kandidaat heeft gedegen kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren en functionele verhoudingen. Dit moet blijken uit het cv.

De wensen

Alles uitklappen
Uw kandidaat heeft ruime kennis en ervaring met projectontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties en kennis van public service design. Dit moet blijken uit het cv.
Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.