Kwartiermaker/adviseur toepasbare regels (regelanalist)

Gemeente Soest
Geen max uurtarief
Utrecht
24-36 uur p/w
07-10-2024
01-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 nu daadwerkelijk vastgelegd, zijn we druk met de voorbereidingen die getroffen moeten worden. Dat betekent dat het nieuwe Omgevingsplan opgezet moet worden waar uiteindelijk alle ruimtelijke regelgeving, zoals bestemmingsplannen en verordeningen, in moeten worden verwerkt. Ook moet de (digitale) dienstverlening naar de burger op peil blijven door het creëren en up-to-date houden van toepasbare regels.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Je voert je opdracht uit binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de afdeling Ruimte. In dit team zitten zo’n 30 professionals die werken aan o.a. ruimtelijke plannen, de implementatie van de omgevingswet, waar jij dan ook een belangrijke rol in gaat vervullen, en beleid ten aanzien van wonen, water, groen, landschap, geluid.

Opdracht
De functie van regelanalist is een nieuwe functie die met de komst van de Omgevingswet een belangrijke rol gaat krijgen. Onder de Omgevingswet gaan allerlei aparte wetten die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling en het gebruik hiervan samenkomen in 1 wet. Deze wetgeving geldt ook voor de inwoners van de gemeente. Vanuit die Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om (voor 2032) een omgevingsplan op te stellen, waarin alle ruimtelijke  regels van de gemeente, inclusief een set regels vanuit het Rijk (de zogenaamde bruidsschat) een plek krijgen.  Deze set met  ‘voor burgers bindende regels’ is in veel gevallen nu nog gecompliceerd en lastig te interpreteren voor veel burgers. Door mee te denken over die regels en een groot deel van die regels toepasbaar te maken moet dit veel toegankelijker worden. Toepasbaar houdt in dat er beslisbomen aan de juridische regels gekoppeld worden. Deze beslisbomen bevatten begrijpelijke vragen voor inwoners die ze kunnen beantwoorden om zodoende te concluderen of een bepaald initiatief uitgevoerd mag worden of dat hier bijvoorbeeld een melding of een vergunning voor nodig is. Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat dit op termijn voor zoveel mogelijk activiteiten beschikbaar is zodat burgers dit zelf kunnen toetsen. Ook moeten deze toepasbare regels aangepast worden wanneer de regelgeving (het Omgevingsplan) zelf wijzigt. Omdat het gaat om een nieuwe functie, vullen we deze eerst tijdelijk in. Om weloverwogen vorm te geven aan de structurele invulling zijn wij op zoek naar een kwartiermaker/adviseur toepasbare regels (regelanalist).

We zoeken iemand die werkt aan de verschillende sporen:

 1. Je maakt toepasbare regels op B1 taalniveau. Aan de hand van de software ga je aan de slag om juridische regels om te zetten in vragenbomen zodat inwoners hun gewenste activiteit kunnen checken op een eventuele meldings- of vergunningsplicht, passendheid binnen de regels of strijdigheid met de regels. Je analyseert en beoordeelt hiervoor ook de bestaande wet-en regelgeving en het beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Je denkt mee over het opstellen van juridische regels voor het nieuwe Omgevingsplan. Dit alles doe je uiteraard in samenspraak en met de hulp van andere collega’s, zoals vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers, ICT, Geospecialisten. In sommige gevallen is ook interbestuurlijke afstemming nodig met bijvoorbeeld Waterschap, Provincie, Omgevingsdienst, GGD, Brandweer etc.)
 2. Tevens moeten er toepasbare regels worden geschreven voor de indieningsvereisten. Wanneer blijkt dat een aanvrager een vergunning nodig heeft zou hij/zij met hetzelfde systeem ook moeten kunnen nagaan wat er dan in elk geval aangeleverd dient te worden.
 3. Je houdt toepasbare regels up to date wanneer juridische regels wijzigen.
 4. Je bent eindverantwoordelijk om de toepasbare regels op de juiste manier in het loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te krijgen;
 5. Als regelanalist doe je ook onderzoek naar en monitor je de behoeften van de klant.
 6. Kwartiermaken: je brengt in kaart welke mensen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de vertaling van de juridische regel naar toepasbare regel correct en inhoudelijk kloppend gemaakt kan worden, en brengt deze mensen bij elkaar. Daarbij zorg je ervoor dat duidelijk is welke rollen er nodig zijn in deze omzetting en wie welke taken moet oppakken.

Als kwartiermaker regelanalist ga je deze nieuwe werkzaamheden vormgeven zodat deze goed kunnen gaan verlopen.
Kortom je bent de spin in het web

Competenties

 • Communicatief vaardig en besluitvaardig
 • Analytisch sterk en grondig en gestructureerd in werkwijze
 • Juridische kennis,
 • Omgevingsbewustzijn en Politiekbewustzijn,
 • Verbinder, Modelleur,
 • Taalkundig, Onderzoeker,
 • Procesbegeleider,
 • Klantgericht, Pionier
 • Kennis DSO

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare kennis en/ of werkervaring met het opstellen van toepasbare regels of doelgerichte digitale regelgeving, benoem waar dit is opgedaan
Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding
Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week

De wensen

Alles uitklappen
Minstens 1 jaar aantoonbare werkervaring als regelanalist
Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet
Aantoonbare werkervaring met het opstellen van ruimtelijk beleid
Aantoonbare werkervaring met software Berkley Bridge
Beschikbaar op woensdag ivm overleg omgevingsplan
Minstens 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.