Kwaliteitsadviseur data, systemen en processen

Gemeente Arnhem
Max 100 p/u
Gelderland
36 uur p/w
16-10-2023
31-12-2023
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een gedreven interim collega die met ons de systemen gaat optimaliseren en de procesverfijning in het Suite systeem gaat oppakken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar slimmer inrichten maar ook naar welke functionaliteiten we nu niet gebruiken maar wel ondersteuning kunnen bieden aan ons werk.

Concrete resultaten die er worden verwacht ten aanzien van de systeeminrichting:

– Suite inrichting kritisch doorlopen waarbij waar mogelijk aanpassingen worden gedaan die gebruiksgemak vergroten. Dat kan betekenen aanpassingen in de inrichting dan al onbenutte functionaliteiten inzetten ter ondersteuning van het werk.

– procesplaat up to date maken

– werkinstructies opnieuw doorlopen en waar nodig aanpassen

– benoemen proceseigenaar ( inhoud en voor de systemen)

– aanpassen powerBI in samenspraak met bouwteam. ( dashboard)

Het betreft processen verbonden aan de taken van de regisseur:

– Melding ondersteuning

– Diagnose

– Vervolgproces ketenpartners (wijkteam, activerend werk en Scalabor)

– Ontheffing

– Financieel Nazorg

– Bijverdienbeloning

 

Processen verbonden aan de taken van de Consulent W&I (in afstemming met de senior worden deze als meeste urgent aangegeven):

– Aanvraag

– Beëindiging

Achtergrond

Een veel gehoord signaal is het niet goed functioneren van onze systemen, als ook het ervaren van een enorme administratieve last. Het inrichten van de (werk-) processen is na de reorganisatie onder hoge druk tot stand gekomen. Het kunnen werken conform de nieuwe inrichtingsprincipes stond voorop. Nu we steeds meer en beter zicht krijgen op hoe we willen werken, merken we dat de systeeminrichting niet optimaal aansluit en gaat het implementeren van nieuwe technologie gestaag.

Het werken met het zaaksysteem van Djuma biedt juist mogelijkheden om de administratieve last te verminderen, echter vraagt de implementatie een proces voor proces aanpak.

Om te versnellen op de verbeterslagen wordt nu capaciteit gemist.

Daarnaast heeft de herinrichten van Suite en het afscheid nemen van Szeebra effect op de beschikbare stuurinformatie. Dit betekent dat gekeken moet worden welke aanpassingen nodig zijn in PowerBI om de stuurinformatie te borgen. Door de extra inzet kan de herinrichting van het systeem en het definiëren en bouwen van de ken- en stuurgetallen synchroon lopen. Zonder extra inzet is het synchroon oppakken niet mogelijk en volgt de inrichting van PowerBI na de herinrichting van het systeem.

Een effectieve en efficiënte inrichting van onze systemen draagt bij aan een vermindering van de administratieve last. We zien nog genoeg mogelijkheden tot een betere inrichting van de Suite applicatie.

Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van het poortproces en staat de implementatie van de digitale dienstverlening voor de deur.

Optimaliseren van processen en daarbij te zorgen dat onze systemen ( Suite en Djuma) optimaal ondersteuning bieden aan de taken van de medewerkers in ons cluster.

De eisen

Alles uitklappen
Opleiding (minimale opleiding): Bachelor (hbo) werk- en denkniveau;
Minimaal 3 jaar relevante ervaring met procesinrichtingen opgedaan in de afgelopen 7 jaar binnen het sociaal domein op het gebied van participatie

De wensen

Alles uitklappen
Je beschikt over ruime recente kennis van GWS/Suite
Kennis van het zaaksysteem Djuma.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.