Klantmanager statushouders

Samenwerking de Liemers
Max 75 p/u
Gelderland
32-36 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wie zijn wij?

Samen met het Regionaal ICT en Inkoopdienstencentrum (RID) vormt RSD de Liemers de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (met in totaal ongeveer 115 medewerkers). De RSD is voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar de dienstverleningsorganisatie voor werk en inkomen.

Over RSD de Liemers

Bij de RSD werken ongeveer 80 medewerkers. De RSD is gevestigd in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar.

De RSD is een netwerkorganisatie die wendbaar anticipeert op veranderende vragen vanuit politiek en samenleving. Samen met ketenpartners werken we creatief aan maximale participatiekansen voor klanten en aan de rechtmatige verstrekking van een uitkering. We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk perspectief en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht. We houden rekening met het denk- en doe vermogen van onze klanten.

Het DNA van de RSD geeft invulling aan onze kernwaarden Maatwerk, Perspectief en Vakmanschap en investeert hierin. We dragen actief bij aan landelijke ontwikkelingen rond vakmanschap van DIVOSA en SAM.

Het RSD Leer- En Ontwikkel Netwerk (LEON).

Het RSD Leer- en Ontwikkel Netwerk biedt klantmanagers een totaaloverzicht van trajecten bij partners om klanten een stap te laten zetten op weg naar werk. Door dit aanbod loopt de RSD vooruit op de landelijke trend voor de inkoop en beoordeling van trajectleveranciers. Daarnaast ontwikkelt de RSD, samen met ketenpartners, eigen trajecten waaronder een project speciaal voor Statushouders (Liemers Perspectief in Zorg en Techniek) dat in 2020 is gestart en het project SAMEN.

Wat ga je doen?

Ongeveer een derde van het klantenbestand van de RSD heeft een migratieachtergrond. Ruim 200 van hen zijn statushouder; mensen met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning.

Bemiddeling naar betaald werk is voor veel statushouders (nog) niet haalbaar. De klantgroep is vaak beperkt zelfredzaam en heeft ondersteuning nodig bij allerlei praktische zaken zoals het verlengen van de verblijfsvergunning, het aanvragen, wijzigen of stopzetten van toeslagen en studiefinanciering, de preventie van schulden, het overleg met de bewindvoerder, de inburgering en het bezoeken van een arts. Hoewel dit zaken zijn die de mensen zelf moeten regelen, blijkt dat een grootdeel van de statushouders meervoudige problematiek heeft.

Statushouders hebben vaak nauwelijks een eigen netwerk waar ze een beroep op kunnen doen. Omdat de begeleiding door Vluchtelingenwerk alleen in de beginperiode beschikbaar is (eerste 6-8 maanden in Nederland), staan statushouders er vaak alleen voor. Je speelt daardoor als Klantmanager Werk een cruciale rol voor de statushouder bij het vinden van werk of een vrijwilligersbaan en het doorverwijzen naar juiste organisaties voor de geschetste praktische zaken.

Wat zijn je taken

Als klantmanager Statushouders ben je verantwoordelijk voor een eigen caseload;

– Je bent pragmatisch ingesteld en doet wat nodig is. Je staat voor een complexe opdracht. We willen dat de statushouder zo snel mogelijk zelfredzaam wordt, participeert in de Nederlandse samenleving en uitstroomt naar betaald werk. Samen met de klant stel je een plan van aanpak op. Jij voert de regie, bewaakt de voortgang van het plan, je plaatst klanten op trajecten en je biedt intensieve begeleiding op maat;

– Je weet wat jouw klanten beweegt en je hebt kennis van andere culturen. Je toont begrip en je activeert, motiveert en stimuleert. Je bent succesvol in je werk als je naast de statushouder kan gaan staan, vertrouwen geeft en oog hebt voor zijn/haar welzijn;

– Jouw uitgangspunten zijn vertrouwen en ‘afspraak is afspraak’. Je bent alert op fraudesignalen en als een klant zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, schroom je niet om door te pakken.

De eisen

Alles uitklappen
Kennis en ervaring met GWS Suite for Work. Minimaal 3 jaar ervaring met de doelgroep in re-integratie/begeleiding naar werk.
Deze kennis en ervaring moet blijken uit het ingediende CV en/of een beschrijving,
Minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding.

De wensen

Alles uitklappen
Kennis van IGM. Laat zien hoe je IGM toepast op deze doelgroep in maximaal 300 woorden.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.