Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Ede
Geen max uurtarief
Gelderland
32-36 uur p/w
18-03-2024
31-08-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het coördineren en begeleiden van ruimtelijke initiatieven van het begin tot het eind. Denk daarbij aan ontwikkelingen bij agrarische bedrijven (zowel functieverandering als doorontwikkeling), particuliere woningbouwinitiatieven en/of ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.  Daarin ben je zowel intern aanspreekpunt voor collega’s als extern het aanspreekpunt voor initiatiefnemers.

Voor deze inhuur uitvraag zijn wij op zoek naar gekwalificeerde bureaus die kandidaten kunnen leveren of zzp-ers die niet alleen geschikt zijn voor tijdelijke inhuur, maar die ook openstaan voor mogelijke overname na een vooraf bepaald aantal gewerkte uren. Wij nodigen bureaus uit om kandidaten voor te stellen die zowel op korte termijn als op lange termijn passen binnen onze organisatie, waarbij overname na een initiële inhuurperiode een mogelijkheid is. Bureaus worden verzocht kandidaten voor te dragen die voldoen aan de gestelde eisen en die bereid zijn om een duurzame relatie met ons bedrijf aan te gaan. (bovenstaande tekst voorgelegd bij Harrold, inkoop)

  • het maken van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van planprocedures. Je informeert initiatiefnemers hierover veelal schriftelijk, maar je gaat ook proactief in gesprek waar dat nodig is. Ook ben je betrokken bij het opstellen van gemeentelijk en regionaal beleid en geef je advies in ruimtelijke projecten.
  • de verdere implementatie van de Omgevingsvisie Ede 2040, die sinds mei 2022 als strategisch afwegingskader fungeert voor het beoordelen van nieuwe plannen en projecten. In anticipatie op de Omgevingswet is het van essentieel belang om gezamenlijk aan vraagstukken te werken vanuit een gedeeld kader. Je werkt integraal en in nauwe samenwerking met collega’s van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, projectleiders, beleidsadviseurs en juristen van de Omgevingsdienst De Vallei. Bovendien draag je zorg voor het creëren van draagvlak voor de plannen en voor passende voorlichting en communicatie, zowel intern binnen onze organisatie als extern naar de samenleving. Dit omvat onder andere jouw aanwezigheid bij raadsvergaderingen en bewonersbijeenkomsten, waar je heldere uitleg geeft over beleid, plannen en procedures.
  • het volgen van relevante interne en externe ontwikkelingen in het juridische en planologische werkveld. Hiervoor neem je deel aan interne en externe overleggen, werkgroepen en netwerken.

De eisen

Alles uitklappen
5 jaar werkervaring als jurist Ruimtelijke Ordening, planjurist of juridisch planoloog
hbo- of wo-diploma op het gebied van Ruimtelijke Ordening/Planologie of Rechten (Omgevingsrecht)

De wensen

Alles uitklappen
Ervaring met het begeleiden van planprocedures
Ervaring met het maken van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
Kennis en ervaring met het werken vanuit de omgevingswet
Ervaring met complexe dossiers op het gebied van stikstof en andere cruciale milieuaspecten.
Kandidaat is bereid om na een maximaal 1000 uur in loondienst bij gemeente Ede te komen werken. In de offerte graag aangeven na hoeveel uur een kosteloze overname mogelijk is.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren