Jurist Ondermijning – Coördinator Bibob

Gemeente Meppel
Geen max uurtarief
Drenthe
36 uur p/w
04-12-2023
03-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het team Leefbaarheid & Wijkregie
Naast het cluster ondermijning bestaat het team Leefbaarheid & Wijkregie uit professionals die de APV vergunningen verzorgen, juridisch advies geven op de APV, toezicht en handhaving APV en WABO, maar ook toezicht en handhaving in de openbare ruimte (BOA’s) en de wijkregisseurs en een evenementen coördinator.

Ondermijning
Landelijk, regionaal en plaatselijk kampt de samenleving steeds meer met de negatieve gevolgen van ondermijning. Met de aanpak van de georganiseerde criminaliteit kan worden voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit door de overheid en het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd en ook dat er vermenging ontstaat tussen enerzijds georganiseerde criminaliteit en anderzijds overheid/bedrijfsleven. Ondermijning is vaak niet zichtbaar; het vindt sluipenderwijs plaats. In Meppel pakken wij ondermijning aan. Hiervoor vormen wij een cluster ondermijning waar de jurist ondermijning – coördinator bibob onderdeel van uitmaakt.

Jij bent de juridisch adviseur binnen het team Leefbaarheid & Wijkregie op het gebied van ondermijning. Dit betekent dat je de inzet van de Wet Bibob binnen de gemeente coördineert en adviseert over juridische mogelijkheden in de aanpak van ondermijning. De Wet Bibob wordt door de gemeente Meppel in toenemende mate ingezet om te voorkomen dat vergunningen, transacties, subsidies of aanbestedingen worden gebruikt om criminele activiteiten te faciliteren. Het is aan jou om de inzet aan te jagen en verder vorm te geven. Verder ben jij de juridische vraagbaak voor het team ondermijning op het gebied van o.a. bestuurlijk instrumentarium, handhaving en privacy.

Dankzij jouw juridische kennis kan opvolging gegeven worden aan inzet op controles of casussen. Ook stel je juridische kaders op en werk jij de juiste werkprocessen en procesbeschrijvingen uit waar nodig. Je draagt bij aan het goede samenspel tussen toezicht, handhaving en juridisch advies om tot een juiste afronding van de zaak te komen. Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van de visie, strategie ontwikkeling en advies over de strategische inzet van het voorhanden zijnde bestuurlijke instrumentarium. Je beschikt daarnaast over goede sociale vaardigheden en je voelsprieten rijken van samenleving tot bestuur, waarbij je verbinding maakt en op zoek gaat naar gemeenschappelijke belangen.
Je hebt een divers takenpakket, maar wel met een constante: het adviseren over, voorbereiden op en behandelen van ondermijningszaken en het coördineren en uitvoeren van Bibob-onderzoeken.

Wat doe je?

 • De aanpak ondermijning vormgeven waarbij jij de juridische dossiers onder je hebt op het gebied van burgemeestersbevoegdheden en hierin het bestuur adviseert;
 • Onderhouden van contact met relevante partners zoals het Landelijk Bureau Bibob, RIEC, politie en Openbaar Ministerie voor jouw dossiers;
 • Bibob-onderzoeken coördineren voor de gemeentelijke organisatie, waaronder het opstellen van procedures en beleid;
 • Trainen en adviseren van collega’s in het inzetten van het Bibob-instrument;
 • Ondersteunen van het cluster ondermijning, de toezichthouders en handhavers waarbij je (ongevraagd) adviseert over de (juridische) aanpak;
 • Waarschuwingen, vooraankondigingen en lastgevingen opstellen en je levert een bijdrage aan het opstellen van de beleid- en uitvoeringsprogramma’s;
 • Signaleren van juridische gevolgen van beleid en besluiten;
 • Adviseert de gemeente wanneer deze in een juridische procedure terecht komt, inclusief beroep en bezwaar;
 • Zorgt ervoor dat de gemeente aan de juiste regelgeving voldoet bij het delen en opslaan van gegevens / privacygevoelige informatie, zowel in- als extern.

Vaardigheden en eigenschappen
Je bent communicatief sterk en kunt goed luisteren. Je bent zelfstandig en beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel wat jouw advisering sterker maakt. Je bent flexibel en denkt in creatieve oplossingen; en toont hierin daadkracht. Je kan goed overzicht houden en stuurt op een zorgvuldige afronding van een casus op juridisch vlak.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding rechten
Relevante beleidsmatige en juridische ervaring
Relevante juridische kennis gericht op ondermijning
Actuele kennis en relevante wet- en regelgeving en de daarbij behorende jurisprudentie (in het bijzonder de Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening, Wet politiegegevens, Wet Bibob, Alcoholwet, Opiumwet en Gemeentewet)
Kennis van en affiniteit met handhaving
Is op de hoogte van regelgeving rondom gegevensdeling en privacy
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.