Jurist Ondermijning – Coördinator Bibob

Gemeente Meppel
Max 110 p/u
Utrecht
34 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Bij ons wil je komen werken!
Onze organisatie is namelijk ondernemend en ambitieus. We stellen de bedoeling centraal, willen een betrouwbare partner zijn en willen met elkaar en met de samenleving flexibel aan de slag.

Het team Leefbaarheid & Wijkregie
Naast het cluster ondermijning bestaat het team Leefbaarheid & Wijkregie uit professionals die de APV vergunningen verzorgen, juridisch advies geven op de APV, toezicht en handhaving uitvoeren op de APV en de Omgevingswet, toezicht en handhaving uitvoeren in de openbare ruimte (BOA’s), de wijkregisseurs en een evenementen coördinator.

Ondermijning
Landelijk, regionaal en plaatselijk kampt de samenleving steeds meer met de negatieve gevolgen van ondermijning. Met de aanpak van de georganiseerde criminaliteit kan worden voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit door de overheid en het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd en ook dat er vermenging ontstaat tussen enerzijds georganiseerde criminaliteit en anderzijds overheid/bedrijfsleven. Ondermijning is vaak niet zichtbaar; het vindt sluipenderwijs plaats. In Meppel pakken wij ondermijning aan. Hiervoor hebben wij het cluster ondermijning waar de jurist ondermijning – coördinator bibob onderdeel van uitmaakt.

Jij bent de juridisch adviseur binnen het team Leefbaarheid & Wijkregie op het gebied van ondermijning. Dit betekent dat je de inzet van de Wet Bibob binnen de gemeente coördineert en adviseert over juridische mogelijkheden in de aanpak van ondermijning. De Wet Bibob wordt door de gemeente Meppel in toenemende mate ingezet om te voorkomen dat vergunningen, transacties, subsidies of aanbestedingen worden gebruikt om criminele activiteiten te faciliteren. Het is aan jou om de inzet aan te jagen en verder vorm te geven. Verder ben jij de juridische vraagbaak voor het team ondermijning op het gebied van o.a. bestuurlijk instrumentarium, handhaving en privacy.
Dankzij jouw juridische kennis kan opvolging gegeven worden aan inzet op controles of casussen. Ook stel je juridische kaders op en werk jij de juiste werkprocessen en procesbeschrijvingen uit waar nodig. Je draagt bij aan het goede samenspel tussen toezicht, handhaving en juridisch advies om tot een juiste afronding van de zaak te komen. Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van de visie, strategie ontwikkeling en advies over de strategische inzet van het voorhanden zijnde bestuurlijke instrumentarium. Je beschikt daarnaast over goede sociale vaardigheden en je voelsprieten reiken van samenleving tot bestuur, waarbij je verbinding maakt en op zoek gaat naar gemeenschappelijke belangen.

Je hebt een divers takenpakket, maar wel met een constante: het adviseren over, voorbereiden op en behandelen van ondermijningszaken en het coördineren en uitvoeren van Bibob-onderzoeken.

Wat doe je?

 • Uitvoering geven aan de aanpak ondermijning waarbij jij de juridische dossiers onder je hebt en hierin het bestuur adviseert;
 • Onderhouden van contact met relevante partners zoals het Landelijk Bureau Bibob, RIEC, politie en Openbaar Ministerie voor jouw dossiers;
 • Bibob-onderzoeken coördineren voor de gemeentelijke organisatie, waaronder het opstellen van procedures en beleid;
 • Trainen en adviseren van collega’s in het inzetten van het Bibob-instrument;
 • Ondersteunen van het cluster ondermijning, de toezichthouders en handhavers waarbij je (ongevraagd) adviseert over de (juridische) aanpak in het kader van ondermijning;
 • Waarschuwingen, vooraankondigingen en lastgevingen opstellen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het opstellen van de beleid- en uitvoeringsprogramma’s;
 • Signaleren van juridische gevolgen van beleid en besluiten;
 • Adviseren van  de gemeente wanneer deze in een juridische procedure terecht komt, inclusief beroep en bezwaar;
 • Ervoor zorgen dat de gemeente aan de juiste regelgeving voldoet bij het delen en opslaan van gegevens / privacygevoelige informatie, zowel in- als extern.

Vaardigheden en eigenschappen
Je bent communicatief sterk en kunt goed luisteren. Je bent zelfstandig en beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel wat jouw advisering sterker maakt. Je bent flexibel, je denkt in creatieve oplossingen en toont hierin daadkracht. Je kan goed overzicht houden en stuurt op een zorgvuldige afronding van een casus op juridisch vlak.

Waarom Meppel?
Omdat jij van een uitdaging houdt. Je gaat aan de slag in een functie die veel ruimte biedt voor eigen initiatief en uniek is in de gemeentelijke wereld. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en je werkt met plezier aan je opgaven. In Meppel varen we een koers die de bedoeling van de vraagstukken centraal stelt, waarin we betrouwbaar partnerschap nastreven en samen flexibel werken aan de dienstverlening naar onze inwoners. Er heerst een open, informele en collegiale werksfeer.

Meppel in het kort
De Gemeente Meppel is een groeiende stad met circa 35.000 inwoners en bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe, onderdeel van de regio Zwolle. Meppel is een bijzondere stad aan het Meppelerdiep. Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners daar telkens weten te vinden en te delen. Een geluk diep van binnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk. Kernwaarden: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek. Met de samenleving willen we Meppel neerzetten als gelukkigste en meest gastvrije stad.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding rechten
Op CV minimaal 2 jaar ervaring in met het geven van juridisch advies op het gebied ondermijning.
Op CV aantoonbare relevante juridische kennis gericht op ondermijning en/of het algemeen bestuursrecht;
Op CV aantoonbaar beleidsmatige en juridische ervaring op het gebied van ondermijning

De wensen

Alles uitklappen
Op CV meerdere jaren ervaring in met het geven van juridisch advies op het gebied ondermijning.
Op CV aantoonbare kennis en relevante wet- en regelgeving en de daarbij behorende jurisprudentie (in het bijzonder de Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening & gemeente wet)
Op CV aantoonbare kennis van de Wet politiegegevens, Wet Bibob, Alcoholwet, Opiumwet.
Op CV aantoonbare kennis van en affiniteit met handhaving
Op CV aantoonbare kennis van regelgeving rondom gegevensdeling en privacy
De gesprekken worden gevoerd 25 juni 2024 in de middag. Hier graag rekening mee houden
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.