Jurist Omgevingsrecht en Huisvestingswet

Gemeente Utrecht
Max 100 p/u
Utrecht
36 uur p/w
23-10-2023
23-10-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Korte beschrijving speelveld
Team Juridische Zaken en Advies is een onderdeel van Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH). Het team werkt mee in de primaire processen van de afdelingen Vergunningen en Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving en begeleidt en bewaakt de juridische processen en verleent bijzondere vergunningen. Het team werkt energiek en oplossingsgericht.

Je taken zijn:
Samen met een inspecteur los je onveilige en illegale situaties op. In het proces van toezicht en handhaving verzorg je de uitvoering van alle voorkomende juridische werkzaamheden zoals het opstellen van vooraankondigingen, behandelen van zienswijzen, opstellen van lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boetes. Hierbij gaat het om het Omgevingsrecht, de Huisvestingswet en Bijzondere Wetten. Je hebt veelvuldig contact met overtreders. In dit proces werk je vlot en nauw samen met de betrokken inspecteur. Je verdedigt primaire besluiten bij bezwaar.
Daarnaast verzorg je de collegiale toetsen op besluiten en andere brieven. Je levert een actieve bijdrage aan kennisdeling binnen de juridische vakgroep.

Ook neem je ook deel aan verschillende overleggen (ook in de rol van juridisch secretaris). Hierbij zorg je voor een correcte en duidelijke weergave van afspraken en verslaglegging die tijdens een overleg worden gemaakt. Gedurende het proces heb je veelvuldig contact met collega’s, met de aanvrager en indieners van reacties. Het uitvoeren van je vak doe je met kennis van actuele jurisprudentie. Nadruk in het werk ligt op het adviseren en handhaven in Wabo / Huisvestingsregelgeving gerelateerde dossiers.

Jij bent:
Een jurist Omgevingsrecht vooral met ervaring in het handhavingsrecht. Om het werk goed en vlot uit te kunnen voeren heb je een juridische opleiding afgerond op wo-niveau. Je hebt je sporen verdiend in het vak en minimaal 3 jaar (recente) ervaring met het toepassen van de regelgeving omgevingsrecht en Huisvestingswet. Je hebt overzicht over alle belangen die spelen en je bent in staat om die af te wegen. Je bent besluitvaardig en denkt en werkt oplossingsgericht. Collegiale samenwerking gaat je goed af. In gesprekken, e-mails en besluiten breng je je boodschap begrijpelijk en inhoudelijk juist over.

Goed om te weten:
Gesprekken zijn gepland op  18 /19 oktober. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt je sporen verdiend in het vak en minimaal 3 jaar (recente) ervaring met het toepassen van de regelgeving omgevingsrecht en Huisvestingswet.
Je hebt je sporen verdiend in het vak en minimaal 3 jaar (recente) ervaring met het toepassen van de regelgeving omgevingsrecht en Huisvestingswet.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.