Jurist Bestuursondersteuning

politie
Max 110 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-08-2024
31-03-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP’ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.

De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

 

 

Juridische adviseur zijn voor de politie Eenheid Noord Nederland:

Als jurist kun je je standpunt overtuigend brengen en weet je zo het juiste draagvlak te creëren, zelfs waar de weerstand hoog is of belangen sterk uiteen kunnen lopen. Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en je bent in staat om juridische materie op een begrijpelijke manier over te brengen aaneen divers geschoold publiek. Binnen de juridische kaders zoek jij naar creatieve oplossingen en met jouw analytische geest weet jij de juridische component uit de vele informatie te halen. Je bent enthousiast met een gezonde dosis humor, je kunt prima zelfstandig werken, maar samenwerken gaat je goed af. Daarbij heb je oog voor zaken die gevoelig liggen binnen de politieorganisatie.

Wij zoeken een enthousiaste jurist die het Team Bestuursondersteuning tijdelijk komt aanvullen.

We zoeken een jurist die inzetbaar is op één of meer van de navolgende werkvelden, waarbij een brede inzetbaarheid een pre is.

 

Beoogd resultaat:

 • Juridische advisering en toetsing op het gebied van

-de Wet Open Overheid (Woo),

– Korpscheftaken (Wet wapens en munitie, Omgevingswet, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus)

– bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsvraagstukken.

 • Je behandelt zelfstandig dossiers, waar mogelijk inclusief bezwaar en beroep. Daarnaast ga je je bezighouden met overig juridisch werk op bestuursrechtelijk gebied. De kwantiteit van de dossiers zal tijdens een verificatiegesprek worden toegelicht.

Je werk zelfstanding aan dossiers, inclusief bezwaar en waar mogelijk ook in beroep.

Waar nodig haal je informatie op binnen en buiten de politieorganisatie. Je adviseert met name aan de politiemedewerkers binnen de districten Groningen, Friesland en Drenthe, medewerkers van onze Privacydesk en de leden van de districtsleiding. Je onderhoudt contacten met belangrijke partners van de politie als het gaat om juridische onderwerpen. Vanuit je rol onderhoud je goede contacten met burgers. Je functie kent daarmee, naast een juridische component, ook een communicatieve en oplossingsgerichte component.

 

 

Team Bestuursondersteuning maakt deel uit van de Eenheidsstaf Noord-Nederland. De Staf Noord-Nederland werkt voor meerdere districten en diensten en dus op meerdere locaties in de eenheid. De openstaande functie betreft de rol van jurist met de plaats van tewerkstelling Groningen, maar je bent daar waar het werk je nodig heeft. Hybride werken behoort tot de mogelijkheden.

In de functie onderhoud je zowel in- als externe contacten, waaronder:

– Medewerkers Politie

– mede juristen (intern maar ook extern bij gemeenten, provincies etc.)

– medewerkers OM en Rechtbank

 

Intern en extern.

 

 

 

 

 • Minimaal een erkende en volledige HBO-diploma in de richting van Recht/Juridisch.

 • Aantoonbare werkervaring met juridisch werk op bestuursrechtelijk gebied.
 • Kandidaat heeft ten aanzien van het vorige punt aantoonbare werkervaring (ruime kennis) op één of meerdere gevraagde werkvelden, te weten de Wet open overheid (Woo), Korpscheftaken (Wet wapens en munitie) , OmgevingswetWet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsvraagstukken.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring m.b.t. het schrijven van complexe (maatwerk)besluiten binnen de genoemde juridische gebieden.
 • Aantoonbare werkervaring als jurist binnen één van de werkvelden

 • Organisatievermogen – Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Overtuigingskracht – Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Samenwerken – Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Maatschappelijke orientate – Is alert op- en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit- Speelt in op interne politieke en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen  of activiteiten op de andere organisatieonderdelen;
 • Systeemdenken -Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Klantgerichtheid- Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
Minimaal een erkende en volledige HBO-diploma in de richting van Recht/Juridisch.
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (ruime kennis) met Wet open overheid (Woo), Korpscheftaken (Wet wapens en munitie) , Omgevingswet, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsvraagstukken.
Aantoonbare werkervaring met juridisch werk op bestuursrechtelijk gebied.

De wensen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring m.b.t. het schrijven van complexe (maatwerk)besluiten binnen de genoemde juridische gebieden.
Aantoonbare werkervaring als jurist binnen de politie.
Aantoonbare werkervaring met juridisch werk op bestuursrechtelijk gebied.
Minimaal een erkende en volledige HBO-diploma in de richting van Recht/Juridisch aangevuld met relevante trainingen en cursussen.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.