Jurist

Gemeente Smalingerland
Max 100 p/u
Friesland
28 uur p/w
01-12-2023
15-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Team Concern van de Gemeente Smallingerland is op zoek naar een ervaren jurist voor de tijdelijke vervanging van één van onze juristen.

Gemeente Smallingerland is een organisatie die dienstverlening en samenwerken met de omgeving belangrijk vindt. Wij werken als organisatie aan ‘De mens voorop’, door onze medewerkers vanuit hun talent te laten werken en niet alleen naar de letter, maar ook naar de bedoeling van de wet te kijken. We bewegen naar een organisatie die flexibel en wendbaar is, denkt vanuit mogelijkheden en voortdurend in contact staat met haar omgeving.

Team Concern (20-25 fte) bestaat uit adviseurs op de volgende gebieden: openbare orde en veiligheid, juridisch advies, geschilbeslechting, mediation, klachtenbehandeling, bezwaar en beroep, privacy, inkoop en aanbestedingen en verzekeringen.

Als jurist adviseer je het bestuur, management en medewerkers van de gemeente en Carins gevraagd en ongevraagd over bestuurlijke en complexe juridische aangelegenheden, hoofdzakelijk op het terrein van het sociaal domein.

  • Je adviseert over verordeningen en beleidsregels op het gebied van het sociaal domein;
  • Je signaleert landelijke ontwikkelingen (wetgeving, jurisprudentie) op bestuurlijk juridisch gebied en op het gebied van het sociaal en adviseert over de vertaling naar de organisatie;
  • Je hebt een voortrekkersrol op het terrein van juridische kwaliteitszorg op het vlak van het sociaal domein;
  • Eventuele problemen en knelpunten signaleer je en daarbij kom je met voorstellen tot verbetering of oplossingen;
  • Zo nu en dan treedt je op als secretaris van de bezwaarcommissie. Dit doe je bij complexe dossiers of wanneer je een collega vervangt.
  • Je werkt nauw samen met de andere juristen van het juridische cluster van team Concern en met de juristen van andere team.
  • Je bent achtervang voor de secretaris van de bezwaarcommissie op het gebied van sociaal domein en kunt adviezen opstellen.

 

NB: De startdatum van de opdracht is 1 december 2023. Het zou prettig zijn als er iets eerder gestart kan worden.

De eisen

Alles uitklappen
Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO- of WO Rechten of Juridische Bestuurskunde.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als jurist in het sociaal domein bij een gemeente.
Je hebt kennis van en 3 jaar werkervaring in bestuurlijke en complexe juridische aangelegenheden op het gebied van Sociaal Domein; Wmo, Participatiewet en Jeugdwet (75%).
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren