Juridisch adviseur sociaal domein

Gemeente Westland
Max 104,65 p/u
Zuid-Holland
30 uur p/w
23-10-2023
31-12-2023
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 110.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid. Tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Als je werkt bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook.

Team Proces en Advisering
Het team Proces en Advisering heeft een centrale plek binnen het cluster Dienstverlening en bestaat uit medewerkers die zich bezighouden met kwaliteitsontwikkeling en -verbetering, anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en implementatie van nieuwe processen en/of beleid. Het team is recent gevormd en staat qua samenwerking en ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Binnen het team werken juridisch adviseurs die zich bezighouden met bezwaar- en beroepsprocedures binnen het sociaal domein.

Opdracht
In deze boeiende functie is jouw voornaamste taak om namens de gemeente de afhandeling van bezwaar- en (hoger) beroepschriften binnen het sociaal domein (o.a. Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, gehandicaptenparkeerkaarten, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, urgentieverklaring woningzoekenden) te verzorgen. De functie heeft een duidelijk juridisch karakter, maar onze insteek is om, voordat we het juridische traject ingaan, te bezien of een formele procedure voorkomen kan worden. Dit doen we door in overleg te gaan met de bezwaarmaker, waarbij andere mogelijkheden worden onderzocht en ook aandacht wordt besteed aan de menselijke maat. Maar: dit betekent zeker niet dat we de rechtmatigheid van besluiten uit het oog verliezen.

Je stelt verweerschriften op voor zaken waarbij bewaar, beroep of hoger beroep is aangetekend en stelt verzoekschriften op ten behoeve van verhaalszaken. Je vertegenwoordigt de gemeente bij (hoor)zittingen inzake bezwaar-, beroeps- en hoger beroepszaken, alsmede spoedprocedures en verhaalszaken. Na advisering door de commissie bezwaarschriften stel je de beslissingen op bezwaar op. Indien nodig koppel je bevindingen uit de bezwaar- en beroepsprocedures terug aan collega’s.

Buiten deze taken heb je een adviserende rol. Je adviseert op verzoek en levert input over voorstellen tot nieuw beleid of gewijzigd beleid. Ook adviseer je collega’s binnen het sociaal domein met betrekking tot specifieke casuïstiek met een complexe juridische component en andere voorkomende juridische vraagstukken. Je bent betrokken bij intercollegiaal overleg over kwesties met juridische aspecten binnen het sociaal domein en levert een bijdrage aan het juridisch overleg gemeentebreed en aan kwaliteitsoverleggen binnen het sociaal domein. Daarnaast verzorgen de juridisch adviseurs de besluitvorming op het gebied van handhaving kinderopvang.

De eisen

Alles uitklappen
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;

De wensen

Alles uitklappen
Afgeronde opleiding Nederlands recht op minimaal wo niveau
Aantoonbare werkervaring met het bestuursrecht
Aantoonbare werkervaring met procesvertegenwoordiging (binnen het sociaal domein/huisvesting)
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen het sociaal domein

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.