Juridisch Adviseur Ruimtelijke Ordening

GEM crailo
Max 140 p/u
Noord-holland
16-20 uur p/w
01-11-2023
01-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben gekozen voor een gezamenlijke en integrale ontwikkeling van het plangebied Crailo. Voor de uitvoering van de ontwikkeling is GEM Crailo BV opgericht. Doelstelling is om een samenhangend en onderscheidend woon- en werkgebied te realiseren met 590 woningen en circa 5 hectare bedrijvigheid met hoge ambities op het gebied van biodiversiteit, mobiliteit en energie. Voor het realiseren van deze gebiedsontwikkeling is GEM Crailo op zoek naar een projectleider gebiedsontwikkeling.

Opdracht
Wij zoeken een juridisch adviseur met ruime ervaring in gebiedsontwikkeling en het begeleiden en coördineren van de noodzakelijke publiekrechtelijke procedures om de ontwikkelplannen te kunnen realiseren. Naast kennis en ervaring van het omgevingsrecht dient de kandidaat ook over kennis en ervaring van het aanbestedingsrecht te beschikken. De kandidaat dient door middel van het opstellen en bijhouden van (procedure)planningen en risicomanagementproducten een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de projectbeheersing.

 De opdracht van de GEM voor de juridisch adviseur is de volgende:

 • Het adviseren over te volgen (vergunnings)procedures voor (tijdelijke) ontwikkelingen binnen Buurtschap Crailo;
 • Het opstellen en indienen van diverse aanvragen voor vergunningen, ontheffingen etc.;
 • Het afstemmen met de casemanagers die namens het bevoegd gezag de aanvragen behandelen en aansturen op een voor het project soepele en tijdige besluitvorming;
 • Het in concept opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningverlening in afwijking van het bestemmingsplan/omgevingsplan;
 • Het adviseren over het tijdig uitvragen van benodigde onderzoeken en in bepaalde gevallen zelf uitvragen van dit onderzoek;
 • Het initiëren van de benodigde afstemming met bepaalde beleidsafdelingen/beleidsadviseurs van de gemeente, gericht op een gezamenlijke uniforme aanpak voor Buurtschap Crailo;
 • Het fungeren als contactpersoon/aanspreekpunt voor juridische zaken als handhavingsverzoeken van derden op bijvoorbeeld het gebied van natuurregelgeving
 • Het in overleg met de collega’s opstellen van de werkwijze/aanbestedingsstrategie om gefaseerd tot bouwrijpe gronden te komen.
 • Het opstellen van alle documenten voor de te doorlopen aanbestedingsprocedures (van uitvraag tot opdrachtverlening) volgens het inkoopbeleid van de GEM.
 • Het in overleg met de collega’s ‘civiel’ opstellen en op overzichtelijke wijze inzichtelijk maken van planningen van de diverse (juridische) procedures en werkzaamheden;
 • Het verzorgen van het contractbeheer van diverse door de GEM ingeschakelde opdrachtnemers/externe adviseurs en het begeleiden van de werkzaamheden;
 • Het assisteren en adviseren van de organisatie bij voorkomende juridische aangelegenheden, het voorbereiden van stukken voor het Bestuurlijk Overleg;
 • Het gezamenlijke met de projectleiders Civiel aansturen op het tijdig bewerkstelligen van de juiste condities voor de ontwikkeling door bijv. te zorgen voor tijdige verlegging hoge druk gasleiding, amoveren GSM-masten etc.
 • Het vertegenwoordigen van de GEM in de aan vergunningen en procedures gerelateerde bezwaar- en beroepzaken.

 

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde WO opleiding op het gebied van het ruimtelijke recht/omgevingsrecht;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het juridisch adviseren, opstellen en indienen van aanvragen vergunningen/ontheffingen binnen het Ruimtelijk Domein in de afgelopen 7 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten én begeleiden van aanbestedingsprocedures ten behoeve van de voor ruimtelijke projecten benodigde werken en diensten in de afgelopen 7 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het juridisch adviseren, opstellen en indienen van aanvragen vergunningen/ontheffingen binnen het Ruimtelijk Domein in de afgelopen 15 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met publiek private samenwerking(en) op gebiedsontwikkelingsprojecten in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv met tenminste 2 voorbeelden)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van omgevingsvergunningen waarmee van het bestemmingsplan wordt afgeweken in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.