Junior projectmanager

Gemeente Hardenberg
Geen max uurtarief
Overijssel
24 uur p/w
01-11-2023
31-12-2024
Loondienst

Opdrachtomschrijving

(Junior) projectleider Proeftuinen Hardenberg 

Het gaat om Hardenberg 
De gemeente Hardenberg is een bijzonder mooie gemeente om in te werken en te wonen. Er wonen ongeveer 61.000 inwoners in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft vanwege de ligging een sterke regionale functie. De organisatie is opgedeeld in verschillende domeinen, waaronder Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar Gebied en Bedrijfsvoering. Er werken ruim 550 medewerkers bij de gemeente Hardenberg.
Tijdens deze opdracht heb je veel contact met samenwerkingspartners, zoals het Energieloket, woningcorporatie Vechtdal Wonen, het startpunt duurzaam in De Koppel, welzijnsorganisatie De Stuw en bovenal met de inwoners van Hardenberg.

Kader van de opdracht 
Gemeente Hardenberg participeert met enkele andere overheden in de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe. Binnen de pijler wonen zijn er in iedere gemeente proeftuinen opgestart met het verduurzamen van woningen met woningeigenaren met een smalle beurs. De proeftuinen zijn vooral gericht op het energetisch verbeteren en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad.

Het verduurzamen van de bestaande voorraad koopwoningen is een belangrijk speerpunt binnen het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hardenberg. De aanpak was in het verleden vooral gericht op het stapsgewijs verduurzamen van de koopvoorraad via het Energieloket en gerichte campagnes en acties. In het nieuwe meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 zet de gemeente in op het intensiveren van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

In de regiodeal proeftuinen is al veel geleerd op het gebied van het verduurzamen van woningen met eigenaren met een smalle beurs. Een van de lessen is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Er is (te) veel informatie beschikbaar, op veel verschillende plekken. Daarom wordt er in de volgende fase nu ingezet op concrete ondersteuning en de juiste doorverwijzing voor de doelgroep ‘goedkope koop’ in heel de gemeente. Het is van groot belang dat de verduurzaming en de woonlasten (o.a. energierekening) betaalbaar blijven. Deze proeftuin draagt hieraan bij.

Opdrachtomschrijving 
In de afgelopen jaren hebben de eigenaar-bewoners van de proeftuin veel hulp tot hun beschikking gekregen. Deze hulp bestaat uit een waaier van mogelijke adviezen, begeleiding en financieringsregelingen. Deze hulp heeft het tot op heden niet overzichtelijker c.q. eenvoudiger gemaakt voor bewoners. Het effect is dat bewoners uit de doelgroep niet massaal hun huis zijn gaan verduurzamen. Daarom is het nu de taak om de hulp in te schakelen van een ‘huisarts’ (de arts voor het huis). De huisarts diagnosticeert de situatie/problemen bij bewoners, verwijst ze door naar de juiste specialist en verleent Eerste Hulp Bij (Lastige) Omstandigheden (zoals asbest of vochtproblematiek). In dit kader stelt de gemeente de volgende doelen:

 • invulling geven aan het energiebesparingsplan;
 • invulling geven aan de functie van huisarts en het daaraan verbonden ‘triage’ systeem;
 • zoveel mogelijk particulieren (met een smalle beurs) binnen de gemeente Hardenberg helpen;
 • documenteren en delen van best practises bij ondersteuning aan bewoners;
 • reflecteren op de vaardigheden die nodig zijn om de rol van ‘huisarts’ te vervullen.

Om de bovenstaande doelen te bereiken, blijft leren in de praktijk belangrijk om te doen. Daarom dienen nieuwe acties in de wijk opgezet te worden zoals inloopmomenten, deur-tot-deur-acties en samenwerking met partners zoals de energiecoaches, Startpunt Duurzaam Hardenberg, medewerkers van Wmo en burgelijke zaken. Vanuit de opgedane praktijkervaringen wordt er tevens geleerd om te komen tot een aanpak die kopieerbaar, uitvoerbaar en opschaalbaar is ook naar andere (regiodeal) gemeenten.

Wat breng je mee? 

 • WO afgeronde opleiding.
 • EPA-W certificaat (energielabel)
 • Minimaal 1 jaar werkervaring in het gevraagde vakgebied, zowel met energiebesparing, gebouwde omgeving en energiearmoede.
 • Een teamspeler die ook veel individuele kwaliteiten heeft.
 • Focus op resultaten, vernieuwende visie en ideeën, innovatie en ondernemerschap.
 • Tactisch en praktisch vermogen om inwoners verder te helpen met hun energiebesparingsopgave.
 • Een gesprekspartner en adviseur vooral op tactisch en praktisch niveau.
 • Je betrekt en verbindt de juiste mensen aan elkaar.
 • Een heldere manier van communiceren.
 • Ervaring met actiegericht onderzoek.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding
Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van energie en duurzaamheid bij een gemeentelijke organisatie
De kandidaat heeft een EPA-W certificaat

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft aantoonbare kennis/ervaring met de verduurzaming van huizen
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met duurzaamheidsberekeningen
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - Communicatieve vaardigheden - Gestructureerd - Analytisch

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.