Junior Inkoper 3 fte

Politie
Max 75 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Loondienst

Opdrachtomschrijving

Dienst Verwerving, waar circa 190 gedreven professionals werken, bestaat uit de de verwervingssectoren informatievoorziening, operatiën en bedrijfsvoering. Je komt te werken in de sector informatievoorziening. De verwerving betreft met name hardware, software, infrastructuur en daaraan gerelateerde diensten. De sectoren worden bij de verwerving ondersteund door het Team Informatie, Analyse & Toetsing. De dienst werkt verspreid over diverse PDC-locaties in het land en koopt voor ca. € 2 miljard per jaar in. Verwerven voor de politie is boeiend; veel producten en diensten die wij inkopen dragen direct bij aan de veiligheid van Nederland.

De opdracht betreft het doen van minicompetities onder een bestaande mantelovereenkomst voor standaard software.

Verloop in het inkoopteam leidt ertoe dat tijdelijke inhuur nodig is om de capaciteit te waarborgen. Indien gedurende de lopende contractperiode voor deze opdracht in voldoende mate capaciteit in loondienst wordt verworven waardoor het team op het gebied van capaciteit op sterkte is, behoudt de politie zichzelf het recht voor om de opdracht in aantal fte’s beperkt te gunnen en/of tussentijds te beëindigen.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze samen met de aanvrager diverse minicompetities uitvoert onder de bestaande mantel voor standaard software. Dit dient te geschieden volgens de daarvoor beschreven procedure.

Onderden van deze uitvoeringen zijn:

 • Intake van de behoeftestelling;
 • Op basis van templates vullen van de offerteaanvraag;
 • De inkoopprocedure via een aanbestedingsplatform (Mercell) uitvoeren;
 • Eventuele vragen beantwoorden van leveranciers over de uitvraag;
 • De opdracht gunnen volgens een laagste prijs principe;
 • Zorg dragen voor het afronden van de overeenkomst;
 • Het bestelproces valt buiten de opdracht.

De kandidaat is binnen zijn of haar projecten verantwoordelijk voor het contact en de relatie met de overige projectleden.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgeronde diploma op minimaal MBO niveau.
De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in een administratieve omgeving binnen een (semi)overheidsorganisatie.
De kandidaat heeft ruime kennis en ervaring in het gebruik van MS Office (Word, Excel, Powerpoint en Outlook)
Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Systeemdenken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten binnen een grote (1000+) organisatie.
De kandidaat is in het bezit van een Nevi 1 diploma
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met sterk administratieve taken waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders en verschillende belangen.
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met gestandaardiseerd werkwijzen en nauwgezette richtlijnen en instructies.
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.