Jeugdhulpverlener

Gemeente Amstelveen
Max 65 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
01-04-2024
31-03-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie.
De afdeling Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. De afdeling voert taken uit op de volgende onderdelen:

  • Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team).
  • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs).
  • Beleid (advies/opdrachtverlening jeugd en onderwijs, individuele en collectieve voorzieningen).

Het team zoekt tijdelijk een Jeugdhulpverlener. Jeugdhulpverlening richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouders/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het team bestaat uit 27 jeugdhulpverleners en werken in gebiedsteams: Amstelveen Noord en Zuid en Aalsmeer.

Opdracht
Samen met de inwoner wordt bepaald wat er nodig is om het einddoel te bereiken. Je bent een procesregisseur, die onderzoek uitvoert naar de best passende jeugdhulp voor jeugd en gezinnen.
Je werkt systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht en hanteert een integrale aanpak. Vragen via loket, scholen en huisartsen komen binnen bij een vast team per gebied. Je sluit aan bij de casuistiek van 1 team, maar pakt mogelijk casussen op uit alle teams.

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het oppakken van aanvragen voor jeugdhulp, zowel Zorg in Natura als PGB.  Je maakt een analyse van de hulpvraag middels observatie en in dialoog met het gezins(systeem). Je helpt de jeugdige en het gezin om zelf hun problematiek/hulpvraag te bepalen. Je geeft informatie en advies en verwijst naar algemeen toegankelijke voorzieningen.

Verder bestaat de opdracht uit het opstellen van een perspectiefplan en een tijdige doorverwijzing bij complexe, multiproblem en/of specialistische hulpvragen en blijf je deze monitoren, ook na beëindiging van hulp of vanwege problemen die zich niet opnieuw gaan voordoen (casusregie). Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van het traject/ cliëntdossier. Je signaleert (mogelijke) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op. Daarnaast onderhoud je contacten met instellingen over de kwaliteit/tevredenheid van de geleverde hulp, heb je periodiek contact met contractmanager over kwaliteit die instellingen leveren en beheer je de relaties met scholen, jgz en huisartsen. In deze functie werk je nauw samen met jongerenwerkers, leerplicht, top 1000 regisseur, sociaal team en met collega’s van Sociale Voorzieningen en Werk en Inkomen.

Indien t.z.t. mogelijk en gewenst, bestaat de optie om de kandidaat na 1 jaar inhuur kosteloos over te nemen. De leverancier gaat hier automatisch mee akkoord bij een het aanbieden van een kandidaat.

De opdracht loopt t/m 31 maart 2025. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de 1opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

 

Kandidaatomschrijving

Profiel:

  • Een afgeronde relevante HBO opleiding.
  • Meerjarige ervaring als jeugdhulpverlener en je bent bekend met het werkveld van de jeugdhulpverlening (doelgroep 0-18 jaar, van lichte tot zware problematiek);
  • Een geldige SKJ-registratie.
  • Ervaring met verwijzen, casusregie, complexe problematiek
  • Kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek,  ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten.

De eisen

Alles uitklappen
Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde bachelor HBO opleiding (in de richting van orthopedagogiek, psychologie, SPH/Social Work).
Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Jeugdhulpverlener, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.
Op cv aantoonbaar (door middel van registratienummer) in het bezit van een geldige SKJ Registratie.

De wensen

Alles uitklappen
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Op cv aantoonbaar werkervaring met Suite4SD.
Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Jeugdhulpverlener opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Op cv aantoonbaar ruime ervaring met complexe casuïstiek (drang/dwang), opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Leg uit waar en hoe je dit toegepast hebt in de praktijk.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren