Interim Groepsmanager Team Toegang Jeugd

Deventer
Geen max uurtarief
Overijssel
36 uur p/w
01-11-2023
31-07-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Interim Groepsmanager Team Toegang Jeugd – Gemeente Deventer

In het team Toegang Sociaal Domein is de toegang Jeugd, toegang Wmo en toegang Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in één team geplaatst. Samen met de backoffice sociaal domein, leerplicht, RMC, het Jongerenloket, leerlingenvervoer, kwaliteitswerk, bezwaar & beroep vormen zij een breed team toegang. Wij werken aan de invulling één gezin, één plan, één regisseur. Dit team wordt aangestuurd door één teammanager met drie groepsmanagers.

Team Toegang Jeugd (TTJ) bestaat uit 20 medewerkers toegang, 10 gespecialiseerd ambulant werkers, 3 jeugdconsulenten bij de huisarts en 3 jeugdhulpverleners in het voortgezet onderwijs.
Zij vormen de toegang naar de specialistische jeugdhulp, voeren zelf hulpverleningstrajecten uit en onderhouden nauwe contacten en verwijzen waar mogelijk naar het lokale veld.

Momenteel ligt er voor de duur van maximaal één jaar de volgende opdracht:

 1. Geeft leiding aan het team TTJ

 

 • Draagt zorg voor de afstemming van MT- besluiten en vertaalt deze naar het eigen team
 • Creëert de notie dat TTJ  onderdeel is van de gemeentelijke organisatie
 • Bevordert herkenbaarheid van TTJ binnen de gemeentelijke organisatie

Teamontwikkeling:

 • Basis op orde – dienstverlening aan inwoners, lerende en professionele houding, taakvolwassenheid en verantwoordelijkheid
 • Door ontwikkelen van kwaliteit, met behulp van een kwaliteitskader waarbij:
 • Uitvoering wordt gegeven aan de verbeterpunten vanuit de verbijzonderde interne controle (VIC)
 • Kwaliteitsslag m.b.t. bereikbaarheid
 • Kwaliteitsslag m.b.t. bedrijfsvoering (kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de werkprocessen)
 • Sparringpartner samen met gedragswetenschapper op inhoud en proces, casus centraal, bewustzijn van het geld, maar niet leidend
 • Interactie en afstemming met beleid – kennen en werken volgens de beleidskaders
 • Samenwerking binnen toegang jeugd, toegang sociaal domein en met externen

 

 1. Basis op orde – HR en TTJ
 • Formatie en bezetting op orde – inclusief leidinggevende
 • Opleiden en ontwikkelen, draagt zorg voor een geborgd proces rondom SKJ-registratie
 • Opvang en borging van nieuwe medewerkers, de introductie

 

 1. Teamontwikkeling TTJ – ambitie van team binnen de Toegang sociaal domein
 • Stimuleren, sturen en aanspreken op de (integrale) samenwerking
 • Met het team invulling geven aan uitkomsten van de ontwikkelsessies

 

 1. Advisering
 • Adviseert over de organisatie-eenheid, stelt verbeteringen/wijzigingen voor en voert deze uit
 • Brengt overlegstructuren in kaart en adviseert met betrekking tot en rol en deelname intern en extern
 • Is vanuit de huidige historie gesprekspartner vanuit TTJ  bij individuele casuïstiek overstijgende onderwerpen en neemt desgewenst deel aan overleggen met externe partijen

De tijdelijke functie is de voor de duur van een jaar. In deze periode wordt ook de procedure voor een structurele vervulling van de functie opgepakt.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt over een HBO / WO werk- en denkniveau
De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar tenminste twee vergelijkbare functies bij een jeugdteam in een gemeente vervuld
De kandidaat heeft kennis en ervaring met de inkoopsystematiek binnen RSJ IJsselland
De kandidaat heeft kennis en ervaring met de Wmo en Participatie- en Jeugdwet
Kandidaat heeft minimaal 10 jaar gemeentelijke ervaring binnen het sociaal domein
Kandidaat heeft ervaring / kennis met teamontwikkeling
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen.
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen.
Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.