Inspecteur Bouwen (medior)

ODRN
Max 85 p/u
Gelderland
36 uur p/w
01-05-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) van start gegaan. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

We zijn op zoek naar een inspecteur Bouwen  die ervaring heeft met het uitvoeren van bouwcontroles, het afhandelen van handhavingszaken en het behandelen van bouwklachten.

  • Zelfstandig uitvoeren van integrale controles op de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, Woningwet, Huisvestingswet, strijdigheid bestemmingsplan.
  • Ter plaatse inspecteren van de bouwkundige voorzieningen, het zo nodig aanzeggen van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen;
  • Het opstellen van schriftelijke controlerapporten aan de hand waarvan afspraken schriftelijk worden bevestigd;
  • Zelfstandig brieven opstellen richting uitgaande bedrijven of burgers;
  • Voorlichting geven en informatie verstrekken;
  • Uitvoeren administratieve werkzaamheden en beheren geautomatiseerde bestanden;
  • In samenwerking met een handhavingsjurist het afhandelen van handhavingszaken;
  • Afhandelen van klachten;
  • Zorgdragen voor afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers;
  • Plannen en bewaken van de termijnen van de lopende processen en het gevraagd en ongevraagd adviseren daar waar knelpunten en/of verbeter kansen zijn;

Bijdragen leveren aan de vertaling van deze ontwikkelingen naar de toepassing van het handhavingsbeleid, regelgeving en procedures.

De eisen

Alles uitklappen
3 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar
MBO- werk en denkniveau/ABW 1.
Kennis van Bouwbesluit 2012
Kennis en ervaring met verwerken van rapporten in automatiseringssystemen, bij voorkeur WRS en Open Wave.

De wensen

Alles uitklappen
relevante MBO-opleiding (bijvoorbeeld MTS-bouwkunde)
3jaar relevante werkervaring
Regionale kennis en ervaring met Corsa en Open Wave en WRS
ABW-I (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren