Impuls Planning en Control

Midden-Drenthe
Max 115 p/u
Drenthe
16 uur p/w
31-10-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen met het bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen we voor een organisatie die haar inwoners optimaal bedient. We hebben ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis.

Uitvraag
We zijn op zoek naar een persoon die ons kan helpen bij het geven van een impuls aan de P&C-cyclus. Het bestuur heeft gevraagd om een nieuwe opzet van de kadernota voorafgaand aan de begroting 2025 die kan worden vastgesteld door de raad. Tot op heden hebben we een perspectiefnota die opiniërend wordt voorgelegd aan de raad. In de te ontwikkelen kadernota wil het bestuur duidelijke kaders benoemen voor de autonome begroting en het bestuur wil een goede afweging kunnen maken tussen nieuw beleid en indien noodzakelijk bezuinigingen en de (structurele  ruimte.

– Naast dit onderdeel is het van belang om de P&C documenten tegen het licht te houden, te actualiseren, te laten voldoen aan externe regelgeving en leesbaarder te maken voor bestuur;
– We willen verdere eenheid ontwikkelen, horizontaal (kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarstukken) als verticaal (raadsprogramma “P&C-documenten, management rapportages/teamplannen, processen en AO/IC;
– We vragen van je een sturende procesmatige insteek;
– De ontwikkelingen met de organisatie projectmatig oppakken;
– Werken met medewerkers en bestuur vanuit inhoudelijke interne kennis;
– De betrokkenen duidelijk maken en meenemen in rollen, positie, taken en verantwoordelijkheden.

Resultaten
Opstellen van uitgangspunten, vormgeving kadernota met daarin duidelijk afspraken.

  1. vastlegging over de uitgangspunten voor het opstellen van de realistische begroting;
  2. vastlegging met beoordeling ruimte en de onderwerpen voor nieuw beleid of bezuinigingen.

Het is gewenst om het project in het vierde kwartaal van 2023 te starten en de eerste oplevering te hebben. De bemensing van het project zal voornamelijk intern worden gedaan denk aan een controller/adviseur, bestuursadviseur, enkele personen vanuit de teams.

Voor de procesbegeleiding is deze uitvraag geformuleerd zodat er volledige aandacht aan het project kan worden gegeven. Naast ten minste een strakke procesbegeleiding is inhoudelijke inbreng een duidelijke meerwaarde. Het impulstraject dient met bestuur en medewerkers van de organisatie te worden ingevuld en uitgewerkt.

De eisen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in financiële of economische richting
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement
Aantoonbare werkervaring op het gebied van planning en control binnen een gemeente

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op wo-master niveau
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur / medewerker planning en control
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een provincie of gemeentelijke instelling
Aantoonbare kennis van én werkervaring met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring met Lias (benoem dit duidelijk in het cv)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.