Implementatiemanager landelijke portefeuille dienstverlening

Politie
Max 125 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-02-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De portefeuille dienstverlening is één van de strategische hoofdportefeuilles binnen de Politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij. Dit houdt in dat wij er o.a. voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de Politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle opvolging en recht doet aan de positie van het slachtoffer.

Beoogd resultaat:

 • Opleveren implementatie strategie digitaal tenzij
 • Opstellen van een implementatie portfolio voor de landelijke portefeuille dienstverlening en hier conform MARAP cyclus op rapporteren

Als implementatiemanager ben je onderdeel van het Programma Dienstverlening. Je werkt nauw samen met de leden in de programmaboard, met in het bijzonder de realisatiemanager en kwartiermaker van het Regieteam Regionale Service Centrum. Je zorgt voor de implementatie van de projecten vanuit de portefeuille in de eenheden. Dit doe je samen referenten van elke politie-eenheid, de projectleiders van de eenheden en vertegenwoordigers van de beleidsdirecties en/of Politiedienstencentrum.

Je bewaakt de programmaplanning en de voortgang. Tevens houd je overzicht over projecten binnen het programma, waarbij je zorg draagt voor afstemming op beleidsniveau.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over (nieuwe) vraagstukken die binnen de portefeuille spelen en geeft richting aan het opstellen van het portefeuillejaarplan conform de plancyclus. Daarnaast ben je in staat om eventuele besluitvorming voor te bereiden op directie niveau.

Doordat we burgers beter en ook slimmer willen bedienen is het ook belangerijk om te onderzoeken op welke wijze de politie zich daarop organiseert. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere reorganisaties onderdeel van de opdracht is.

Als implementatiemanager ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de projecten binnen het landelijk programma dienstverlening. Tevens geeft je input op nieuwe landelijke initiatieven om betekenisvoller te zijn voor onze burgers. Daarbij is het jouw taak om uit te denken op welke wijze de organisatie zich daarop moet aanpassen. Deze organisatieverandering en de gesprekken met Ondernemingsraden is onderdeel van jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast heb je een coachende rol voor het hoofd van het Coordinatieteam Regionale Service Centrum.

Vakmatige taken

 • Initiëren van verbetervoorstellen
 • Vormgeven van de manier van veranderen
 • Bewaken van de programma planning en de voortgang
 • Voorbereiding van besluitvorming
 • Coachen van hoofd landelijk Service Centrum
 • Regie over nieuwe wijze van organiseren

Leidinggevende taken

 • Je geeft leiding aan diverse projectleider en medewerkers

 • Regionale projectleiders in de eenheden.
 • Projectleden van de landelijke projectteams.
 • Leden van de Programmaboard
 • Andere landelijke portefeuilles/programma’s.
 • Staf Korpsleiding
 • Centrale ondernemingsraad
 • Vakbonden

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
 • Prince2 & Agile opleidingen
 • Black belt opleiding

 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten- of programma’s.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de politie waarbij je als volwaardig gesprekspartner diende voor diverse lagen binnen een organisatie, op basis van senioriteit en vakbekwaamheid.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op management niveau bij Call Centers
 • Werkervaring met verslaglegging, overzicht op projecten, afstemming op beleidsniveau, en het voorbereiden van besluitvorming.
 • Werkervaring binnen het Veiligheidsdomein, met de strafrechtsketen is een pre (Rechtbank of Openbaar Ministerie)
 • De afgelopen 10 jaar minimaal 2 reorganisaties begeleid.
 • Aantoonbare werkervaring met vakbonden en Centrale ondernemingsraad.

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

De eisen

Alles uitklappen
De Externe is inzetbaar vanaf 01-12-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-01-2025 voor 36 uur per week.
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat.
In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten- of programma’s
Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de politie waarbij je als volwaardig gesprekspartner diende voor diverse lagen binnen een organisatie, op basis van senioriteit en vakbekwaamheid.
Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar werkervaring op management niveau bij Call Centers.
Werkervaring met verslaglegging, overzicht op projecten, afstemming op beleidsniveau, en het voorbereiden van besluitvorming.
Werkervaring binnen het Veiligheidsdomein, met de strafrechtsketen is een pre (Rechtbank of Openbaar Ministerie)
De afgelopen 10 jaar minimaal 2 reorganisaties begeleid.
Aantoonbare werkervaring met vakbonden en Centrale ondernemingsraad.
Kandidaat heeft Prince2 & Agile gecertificeerd tevens een afgeronde Black belt opleiding.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.