Implementatiebegeleider Omgevingswet/Wkb

Gemeente Amsterdam
Max 125 p/u
Noord-holland
16-32 uur p/w
25-06-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

In de wereld van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) staan veranderingen op de drempel. Beeld je in, een team van toegewijde professionals, onder leiding van onze stedelijke projectmanager voor de Ow en Wkb. Samen vormen ze een dynamische kracht, vastbesloten om de transitie naar de nieuwe werkwijzen binnen het domein VTH soepel te laten verlopen. Maar wat doe je als Implementatiebegeleiders precies? Jij bent de brug tussen visie en realiteit. Je verankerd de veranderingen in onze organisatie en zorgt ervoor dat iedereen aan boord is. Je bent onze gids door de onbekende wateren van verandering. Met een gestructureerde aanpak als kompas, stippel je een route uit, stelt doelen en bewaakt ze de voortgang. Je begrijpt dat verandering onverwachte wendingen kan nemen, maar dat is geen obstakel voor je. Het is een kans. Onze Implementatiebegeleiders zijn niet alleen een belangrijke spil in de verdere uitrol van de Ow en Wkb, maar ook de drijvende kracht achter een cultuur van innovatie en groei. Je bent onze gidsen door deze nieuwe reis.

Werkzaamheden

– Meenemen van de werkvloer in alle aspecten van de veranderingen, die de introductie van de Ow en Wkb met zich meebrengen; dit betreft onder ander de nieuwe inrichting van PowerBrowser, oefenen, theorie, etc.;

– Samen met de stedelijke projectleider en teamleiders ondersteunen van het centrale stedelijke startteam van vergunningverleners, administratief medewerkers en de kernteams van Toezicht en Handhaving voor het verwerken van de eerste Ow en Wkb aanvragen na inwerkingtreding;

– Samen met de stedelijke projectleider en teamleiders vormgegeven aan de lokale (binnen de stadsdelen) implementatie van de Ow en Wkb (wat is nodig om de veranderingen succesvol te introduceren) binnen de gezamenlijke kaders en afspraken;

– Ondersteunen van de feedbackloop naar de medewerkers en projectteam Ow en Wkb, waaronder het Leer- en Ontwikkeltraject;

– Signaleren van concrete leerbehoeften bij medewerkers en het aanbieden van kennis en ondersteuning;

– 1e aanspreekpunt voor medewerkers en hen waar nodig betrekken bij het vormgeven van de implementatieaanpak en de uitrol hiervan.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.
De gemeente Amsterdam werkt graag op een eenduidige manier in het verlenen van diensten aan haar klanten. Dit geldt ook voor de zeven afdelingen Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH), die zijn ondergebracht bij de stadsdelen. De stadsdelen kennen een eigen organisatie met specifieke opgaven, gericht op de gebieden. De 7 VTH-afdeling zijn verantwoordelijk voor het toetsen van vergunningsaanvragen en het toezicht en de handhaving in de bebouwde ruimte. De 7 VTH-afdeling kennen een nauwe samenwerking en proberen de burgers en ondernemers van Amsterdam een eenduidige dienstverlening te bieden.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring als implementatiebegeleider van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bij een G4 gemeente
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met implementeren van veranderingen, systemen of werkwijzen.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft kennis het zaaksysteem PowerBrowser.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.