Implementatiebegeleider-Generieke Informatie Voorziening Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Max 115 p/u
Noord-Brabant
18-24 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het Programma Generieke IV Eindhoven
De gemeente Eindhoven is een Programma ‘Generieke Informatie Voorziening Eindhoven’(GIVE) gestart om de ambities uit de i-Visie en -Strategie te realiseren. We moeten binnen onze organisatie op een andere manier omgaan met het verzamelen, verwerken, opslaan en delen van informatie. Daar waar we nu vaak als individuele sectoren antwoorden proberen te vinden op informatievraagstukken, willen we richting een generieke aanpak waar iedereen van profiteert. Met deze aanpak zorgen we voor een eenduidige goede dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers in de stad. We creëren meer grip op (het beveiligen van) gegevens, het beschermen van privacy en het goed gebruiken van data voor beleid en uitvoering. Dit programma bestaat uit drie verschillende projecten: digitaal zaakgericht werken (DZW), digitaal samenwerken (DSW) en data gedreven werken DGW).

Jouw taken:
• Coördineren bij de ontwikkeling van een werkwijze voor de implementatie-/veranderbegeleiding bij de ingebruikname (adoptie & gebruik) van de generieke voorzieningen binnen de sectoren van de Gemeente Eindhoven;
• Opstellen van een Plan voor implementatie-veranderbegeleiding; de implementatiebegeleider vervult hierbij de rol als trekker/projectleider (van een deels nog te vormen team);
• Je maakt deel uit van het programmamanagementteam GIVE, bestaande uit de programmamanager, enterprise architect, projectleiders digitaal zaakgericht werken, digitaal samenwerken én datagedreven werken.
• De implementatiebegeleider legt verantwoording af aan de programmamanager en levert maandelijks een voortgangsrapportage
• De implementatiebegeleider acteert in de uitvoering als een meewerkend voorman/ voorvrouw en levert inhoudelijke proces- en veranderdeskundigheid op onder andere de volgende terreinen:
– Faciliteren van werksessies met vertegenwoordigers uit ketens en processen;
– Identificeren en in kaart brengen van verbeterpunten op het gebied van inrichting, sturing en informatiebeheer
– Ontwikkelen van een toolkit waar de gemeente Eindhoven op termijn zelfstandig in staat is om dit soort trajecten uit te voeren;
– Voorbereiden van adviezen aan de stuurgroep, over proces/ketenplaat, kaders, informatiebeheer, businesscase en vervolg, ten behoeve van besluitvorming.
– Begeleiden van de verandering in de domeinen en hun ketens en het gebruik en toepassen van de principes in de eigen afdelingen en teams.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar ervaring in de rol van projectleider in proces- en zaakgerichte projecten binnen de IV.
Minimaal 5+ jaar ervaring als procesadviseur bij verandertrajecten in overheidsorganisaties
Ervaring met Agile/SCRUM methodiek
Ervaren met de complexiteit die keten- en processamenwerking en digitalisering binnen overheid met zich meebrengt (samenspel politiek/bestuur/processen/systemen/mensen).
Aantoonbare ervaring met dit vraagstuk bij meerdere opdrachten voor verschillende middelgrote grote gemeenten.
Ervaring als projectleider in domein van procesinrichting en procesoptimalisatie (LEAN)

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal ervaring binnen een van de G6 gemeenten en bij Gemeente Eindhoven is een pré.
Ervaring met verandermanagement; kennis van Prosci is een pré
Kennis van en praktijkervaring in de ontwikkeling en principes van de Common Ground beweging
Kennis en ervaring met de principes en producten van de GEMMA en de toepassing ervan in de praktijk.
Ervaren met zaakgericht werken en het ontwikkelen van dienstverlening/ kanaal-concepten naar burgers en bedrijven.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.