Grond en Ontwikkeling – Strategisch adviseur Grex Transformatie

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
16 uur p/w
05-02-2024
04-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Grond en Ontwikkeling is per februari 2024 op zoek naar een Strategisch adviseur Grex Transformatie voor minimaal 16 uur per week

Project Amstel III maakt deel uit van de zogenoemde Werkgebieden van Amsterdam . Het zijn de grote transformatie gebieden in de stad en zij behoeven extra aandacht. Hun ontwikkeling is van groot belang voor de stad en past in de vastgestelde plannen aangaande woningbouwambitie. De werkwijze van de projectteams in deze gebieden is specifiek georiënteerd op deze gebieden.
Voor Transformatiegebied Amstel III zoeken wij een ervaren ondernemende persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en zorgvuldig te werk gaat. Deze persoon is uiteraard ook op de hoogte van de laatste politieke en juridische ontwikkelingen. Amstel III is het gebied tussen de Arenapoort en het AMC, het spoor naar Utrecht en de snelweg A2. Amstel III was tot voor kort een monofunctioneel kantoorgebied, maar wordt getransformeerd naar een hoog stedelijke wijk met een intensieve mix van wonen, werken en recreëren. Met de Actualisering Investeringsbesluit Amstel III zijn twee grondexploitaties vastgesteld, Bullewijk en Paasheuvelweggebied. Naast Amstel III adviseert de Adviseur Grex ook over de grondexploitatie voor AUMC. AUMC MBP (Medical Business Park) is een gezamenlijke ontwikkeling van het AUMC met de Gemeente Amsterdam, dit vereist het nodige strategisch inzicht.
De gronden zijn in juridisch eigendom van het AUMC. Het AUMC heeft gemeente Amsterdam gevraagd om de gronden namens hen in erfpacht uit te geven, de grondexploitatie te beheren en het projectmanagement te voeren. De gemeente Amsterdam neemt een deel van de gronden over van het AUMC ten behoeve van de realisatie van een openbare ontsluitingsweg.

Resultaat

Voor het gebied Amstel III zetten we hier meer specifiek de werkzaamheden uiteen wat er wordt verwacht en per wanneer deze werkzaamheden worden geacht afgerond te zijn.

  • Q2 Door nieuwe (beleids)afspraak met bureau erfpacht mogen we nu standaard uitgaan van herziening bij transformatie (50 jaar) verminderd met 10% (i.v.m. inbrengwaarde te slopen vastgoed). Dat betekent voor nu wel dat alle bestaande afsprakenbrieven conform deze afspraak nog verwerkt worden (waar dat niet al gebeurd was op basis van keuze erfpachter).
  • Q2 Voorjaarsactualisatie uitvoeren en toelichtingsdocument opstellen;
  • Q2 Risicoanalyse, deelnemen en verwerken resultaten (5 grootste risico’s);
  • Q2 uitgifte Tafelbergweg 8 verwerken (sloop is maatgevend);
  • Q3 Uitgifte PHW 24 verwerken;
  • Q3 Afsprakenbrief PHW 26 erin zetten;
  • Q4 Afsprakenbrief PHW 29&36-38 erin zetten;
  • Continue: Speciale financiële afspraken in afsprakenbrieven verwerken en monitoren, financiële vragen beantwoorden etc.;

Bij de kantorenstrook van Bullewijk gelden gelijksoortige activiteiten en dan in meerdere mate, omdat het projectgebied daar groter is en kavel Equinix, wat van groot gemeentelijk belang is.
De Strategisch Adviseur Grex Transformatie fungeert daarvoor als verantwoordelijk aanspreekpunt op met name de analyses op het financiële vlak en de te volgen strategische keuzes ten aanzien hierop vanuit het project.

Afstemming:
Er vindt maandelijks, soms twee wekelijks, een strategisch overleg plaats met de projectmanager en/of opdrachtgever van het project over de voortgang.

Van de Strategisch adviseur Grex Transformatie wordt verwacht dat aan het einde van de opdracht de overeenkomsten zijn getekend. Verder is er gedurende het jaar als verbindende factor opgetreden op alle voorkomende grondzakelijke aspecten. Deze kenmerken zich in dit gebied met name door diversiteit en complexiteit. Verwachte duur van de opdracht is april 2024.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor het uitgeven van grond.
De afdeling Planeconomie van Grond & Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van alle grondexploitaties van Amsterdam en bewaakt de financiën van de projecten. De afdeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. Op dit moment zijn er ongeveer 40 planeconomen werkzaam. Op bijeenkomsten en trainingen wordt kennis gedeeld en bijgebracht waardoor je kennis actueel blijft en die expertise kan toepassen in je eigen project.

Grond en Ontwikkeling is gevestigd op het Weesperplein. De projectteams werken vanaf diverse locaties in de stad.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau en heeft een hbo opleiding afgerond bij voorkeur in de richting van planologie, sociale - of economische geografie, ruimtelijke ordening of civiele techniek.
De aangeboden kandidaat dient zichzelf aan de hand van een, voor ons geschikte en aansluitende motivatie op één kantje van één A4 voorstellen en aangeven waarom hij/zij geïnteresseerd en geschikt is voor specifiek deze functie.
De aangeboden kandidaat heeft specifieke vakcursussen gevolgd en houdt je kennis op peil.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 6 jaar relevante werkervaring in de gebieds- en vastgoedontwikkeling opgedaan in de laatste 8 jaar bij voorkeur bij verschillende organisaties, zoals gemeenten, provincies, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als expert in gebiedsontwikkeling projecten opgedaan in de laatste 6 jaar.
De aangeboden kandidaat heeft dient vanaf februari 2024 minimaal voor een jaar beschikbaar voor 16 uur per week, dit graag bevestigen én per wanneer exact beschikbaar in de motivatiebrief.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe, politieke en bestuurlijke verhoudingen opgedaan in de laatste 7 jaar.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met vastgoed ontwikkeling en grondprijsbepalingen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare planologische achtergrond.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met contractvorming en privaat recht- en publiekrechtelijk.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren