Grond en Ontwikkeling – Lead developer doorontwikkeling overstapportaal

Gemeente Amsterdam
Max 118 p/u
Noord-holland
32-36 uur p/w
18-07-2024
17-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving
Op 29 juni 2017 is de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht door de gemeenteraad aangenomen. De aanvraag voor een aanbieding Overstap eeuwigdurende erfpacht kan via de zogenaamde Overstapportaal worden gedaan. Deze is in november 2017 opengesteld. Dit portaal kan online aanvragen verwerken en zelf aanbiedingen genereren. Het portaal haalt hiertoe informatie op uit de bedrijfsapplicatie Hermes.

Er moeten aanpassingen aan het Overstapportaal worden doorgevoerd ten einde een meer efficiënte afhandeling van Overstap-aanvragen te gaan realiseren. Momenteel kunnen aanvraagprocessen door gebruikers niet afgerond worden en moeten er door medewerkers van gemeente Amsterdam veel handmatige werkzaamheden worden verricht. Dit vereist, omwille van effectieve procesinrichting en efficiënte afhandeling, allerlei aanpassingen aan de Overstapportaal. En ook aanpassingen aan het applicatielandschap van Erfpacht en Uitgifte en databases.

De aanpassingen zijn niet alleen aan het front-end van het webportaal (presentatie en gebruiksvriendelijkheid) maar ook aan het back-end van het webportaal (gekoppelde bedrijfsapplicaties en databases). Dit betreft dan de wijze waarop gegevens uit de bedrijfsapplicatie Hermes worden opgehaald en teruggestuurd en waarop aanbiedingen en andere documenten worden samengesteld.

De kandidaat zal, samen met de leverancier voor de aanpassingen en met de leverancier van de bedrijfsapplicatie Hermes en andere back-end functionaliteiten, in een integraal Ontwikkelteam volgens de SCRUM-methodiek gaan werken. Het betreft met name front-backend aanpassingen aan de webportaal.

Werkzaamheden
a. Verbeteringen Helpdesk en Gebruikersbeheer portaal voor medewerkers gemeente Amsterdam;

b. Digitaliseren overstapproces grote beleggers fase 3;

c. Digitaliseren uitvoering HR Arrest Woz fase 3;

d. Oplossen technical dept;

e. Implementatie en ondersteuning bij Selenium testen;

f. Verminderen hoeveelheid handmatige afhandeling aanbiedingsaanvragen;

g. Ondersteuning automatisering nieuwe teststraten;

h. Monitoring van performance Overstapportaal;

i. Verschillende tekstuele aanpassingen in het Content Management Systeem zelf;

j. Aanpassingen die verplicht zijn vanuit WCAG-richtlijnen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk gericht op erfpacht. We stellen de informatie ook beschikbaar voor onze stedelijke collega’s en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het erfpachtstelsel.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties.
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe ICT-gerelateerde verandertrajecten.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van het programmeren van web portalen en koppelvlakken met bedrijfsapplicatie
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van de bedrijfsapplicatie Hermes.
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring bij de G4.
De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring als ontwikkelaar bij de lokale overheid.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 24-06-2024

Je hebt nog 4 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)