Groen-/Cultuurtechnisch werkvoorbereider/adviseur

Gemeente Haarlemmermeer
Max 90 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
01-02-2024
31-07-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De functie betreft het adviseren en voorbereiden van groen- en civiele werkzaamheden van ontwerp- tot uitvoeringsfase met het zwaartepunt op groen.

De kandidaat is verantwoordelijk voor de groen/cultuurtechnische voorbereiding van werken/projecten in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Team groen van het ingenieursbureau.

In de projecten regisseert en coördineert de kandidaat als rechterhand van de projectleider, samen met collega’s van andere diverse vakinhoudelijke expertises, alle voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft de aanleg van nieuw areaal, renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt de kandidaat ook ingezet als adviseur op het gebied van groen in (civiele) projecten.

De kandidaat coördineert het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen. Tevens toetst hij/zij ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad. De kandidaat begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid.

Daarnaast worden door het projectteam zelf ook diverse werkzaamheden voorbereid en draagt de kandidaat zorg voor de realisatie van (besteks-)tekeningen en werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. De kandidaat verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdiensten Noordzeekanaal Gebied en Noord-Holland Noord.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt, dit vereist een flexibele instelling. Vakinhoudelijke (groen) expertise is handig, maar geen vereiste. Van de kandidaat wordt verwacht basis kennis te hebben van groen. En bereid te zijn zich hier verder in te verdiepen.

 

 

Deeltaken en korte uitwerking 

 • toetsen van en adviseren bij ontwerpen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid ten aanzien van de groen inrichting in diverse (civiele) projecten;
 • uitzetten van toetsen van de producten gemaakt door interne en externe partijen, verzamelen van toets resultaten en (laten) verwerken toets resultaten;
 • opstellen van programma’s van eisen, plannen van aanpak en risicoanalyses;
 • het maken van bestekstekeningen, bestekken en werkomschrijvingen;
 • samenstellen van shapes uit het beheerprogramma Gisib;
 • verzorgen van technische/vakinhoudelijke advisering met financiële consequenties aan projectleider;
 • coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;
 • aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning, wet natuurbescherming etc.);
 • deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
 • tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GROTICK-aspecten);
 • het uitvoeren van flora en fauna inventarisaties op basis van de wet natuurbescherming inclusief de rapportage daarvan;
 • het toetsen van ontwerpen aan de wet natuurbescherming inclusief de advisering daarvan.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat voldoet aan:

 • De gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later is bespreekbaar;
 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • beschikt over een afgeronde MBO-opleiding Cultuur- of Groentechniek. En heeft aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau;
 • heeft relevante ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten;
 • heeft ervaring met projectmatig werken;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

De kandidaat heeft een pré als hij/zij aan één of meerdere van de hieronder genoemde aspecten voldoet:

 • kennis van RAW systematiek, RAW beeldsystematiek, RAW raamcontracten , UAV en UAV-GC;
 • ervaring heeft met opstellen van bestekken;
 • aantoonbaar kennis en ervaring heeft met de wet natuurbescherming en het uitvoeren/opstellen van flora en fauna inventarisaties;
 • in het bezit is van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer;
 • in het bezit is van een geldig ETT certificaat;
 • in het bezit is van geldig certificaat Flora- en fauna controleur of inspecteur.

Interviewplanning

De sollicitatiegesprekken zijn op donderdag 21 december in de ochtend.
Nadere afspraken over het tijdstip volgen na de eerste selectie.

De eisen

Alles uitklappen
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Cultuur- of Groentechniek. En aantoonbaar minimaal HBO-werk- en denkniveau.
Op CV aantoonbaar ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten in projecten in de buitenruimte. Referentie vereist
Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum (of eerder) . Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
Gedraagt zich integer en is bereid de integriteitsverklaring van de gemeente te ondertekenen.
Indien niet in bezit moet de kandidaat binnen 9 maanden na start van de opdracht in bezit zijn van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer.

De wensen

Alles uitklappen
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met projecten binnen een middelgrote of grote gemeentelijke organisatie (minimaal 100.000 inwoners).
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten in projecten in de buitenruimte.
Ervaring heeft met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen (Hoogheemraadschap, Omgevingsdienst, ingenieursbureau, ontwerpbureau, bewoners en belangenorganisaties.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren