Groen-/Cultuurtechnisch directievoerder

Gemeente Haarlemmermeer
Max 90 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
08-01-2024
30-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachomschrijving:

De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise op het gebied van directievoering voor diverse groen- en cultuurtechnische projecten in de openbare buitenruimte.

Functieprofiel:
De kandidaat is verantwoordelijk voor de integrale groen-/cultuurtechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook civieltechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het team Groen van het Ingenieursbureau.

In de projecten levert de kandidaat vakinhoudelijke expertise en organiseert  als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, verzorgt de overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. De kandidaat verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Hij/zij bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stemt hij/zij plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. De kandidaat heeft een flexibele instelling en verricht mogelijk werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking

 • De kandidaat behartigt de belangen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering. En ziet toe op naleving (zowel procesmatig als inhoudelijk) van de contractstukken;
 • De kandidaat heeft een adviserende en rapporterende rol aan de projectleider ten aanzien van meldingen, voortgang en afwegingen op de aspecten tijd, kosten en kwaliteit;
 • Beoordeelt meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer;
 • Adviseert bij opstellen EMVI criteria en beoordelen tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfase;
 • De kandidaat verzorgt een volledige bouwadministratie horende bij de rol van directievoerder;
 • Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 • Doen van startmelding bij start project;
 • Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
 • Melden en aansturen milieukundige werkzaamheden;
 • Behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;
 • Functioneel aansturen van 1 of meerdere toezichthouders;
 • Beoordeelt van de eindoplevering met aannemer;
 • Verzorgt de interne overdracht aan cluster Beheer en Onderhoud.

Kandidaatomschrijving:

De kandidaat voldoet aan:

 • de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré.
 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • is minimaal 1 dag per week (op dinsdag of donderdag) aanwezig op kantoor in Hoofddorp.
 • beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting groen/cultuur techniek en aantoonbaar HBO werk- en denkniveau richting groen/cultuur techniek;
 • heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC, VISI en Better Performance;
 • heeft een VCA-VOL certificaat;
 • heeft een Wet natuurbescherming niveau 2 bestendig beheer certificaat en/of Wet natuurbescherming niveau 2 ruimtelijke ontwikkeling;
 • heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen-/cultuurtechnisch directievoerder en heeft ervaring met projectmatig werken;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

De eisen

Alles uitklappen
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding richting groen/cultuur techniek en aantoonbaar HBO werk- en denkniveau richting groen/cultuur techniek.
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als groen-/cultuurtechnisch directievoerder en ervaring met projectmatig werken.
De kandidaat voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum (of eerder).
De kandidaat gedraagt zich integer en is bereid de integriteitsverklaring van de gemeente te ondertekenen.
De kandidaat is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.