Gezinscoach Scheidingsproblematiek

Gemeente Heerde
Geen max uurtarief
Gelderland
32 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wie zijn wij

Stip, het uitvoeringsorgaan sociaal domein van de gemeente Heerde, heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij naast Jeugd om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit  WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening, Jeugd een Welzijnsfuncties. Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk  voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding.  Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competentie zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

 

Wat verwachten we van de functie

Als gezinscoach ben je het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld, op scholen, op straat, etc.), of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en anderen. Zonodig leid je toe naar specialistische hulp en bent in staat om casusregie uit te voeren. Je  houdt daarbij de veiligheid van kinderen en jongeren in hun leefwereld in het oog. Wanneer het onveilig is durf je dit bespreekbaar te maken en kunt samen met de omgeving van het kind / de jongere een veiligheidsplan opstellen. Je werkt systemisch en oplossingsgericht. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorveld ten behoeve van consultatie en versterking van preventie. Je kunt samenwerken met specialistische organisaties.  Binnen Stip werk je nauw samen met de collega’s die van belang zijn:  één gezin, één plan, één regisseur.

 

Wat ga je doen

Je geeft invulling aan het  ‘scheidingsloket’ van de gemeente Heerde. Je begeleidt gezinnen tijdens en na een (complexe) echtscheiding, je ondersteunt je collegae in het omgaan met specifieke vragen t.a.v.  scheiding en je ontwikkelt het preventieve aanbod op het gebied van scheiden van de gemeente verder. Je draagt zorg voor je caseload welke een mix is van complexe scheiding  en andersoortige problematiek. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende.

 

Voor wie werk je

Je werkt vanuit Stip waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.