Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Wijk bij Duurstede
Geen max uurtarief
Utrecht
32-36 uur p/w
01-11-2023
01-02-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gemeente Wijk bij Duurstede
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een middelgrote gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. Onze omvang zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren.

Opdracht
Vanwege het vertrek van de huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur zijn we tijdelijk op zoek naar een ervaren interim gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De context
Om de ambities waar te maken die zowel de raad als het college hebben voor onze samenleving is een krachtige en wendbare organisatie nodig. Waar mensen met vakmanschap, plezier en vertrouwen werken voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. We zijn er trots op dat ruim 150 mensen zich hiervoor vanuit onze gemeentelijke organisatie dagelijks inzetten.

Er wordt hard gewerkt aan een robuuste organisatie met medewerkers die hun manier van werken aanpassen aan de opgaven. En daarbij betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers bij beleidsvorming en uitvoering willen en kunnen vergroten en recht doen. Enkele passages, rechtstreeks uit de organisatievisie, geven (beperkt) weer hoe de organisatie haar werk wil doen.

Prioriteiten stellen, afmaken en borgen van ons werk en processen zijn vaardigheden die hierbij nodig zijn. Nodig om de kennis en kunde te houden en om ons te ontwikkelen en tot een volgende stap te komen. Dit doen we met een compacte organisatie, toegesneden op haar taak.

We werken zelfbewust samen. We weten waar we goed in zijn, wat we kunnen en willen bijdragen. Binnen en buiten. Met elkaar, met ons bestuur, met verbonden organisaties en in de regio met collega-gemeenten. Investeren in samenwerken is heel belangrijk. In hoe we samenwerken komt het zelfbewuste naar voren.

Ieder van ons heeft en neemt verantwoordelijkheid. Passend bij de kennis van de inhoud en invloed die we hebben. Om te kunnen staan waar je voor staat heb je ook zelfvertrouwen nodig. Je moet je bewust zijn van je sterke en zwakke kanten. Dit zelfbewustzijn vertelt ons waar we goed in zijn. En wijst ons wanneer we andere expertise of competenties moeten inschakelen. Dit geldt zowel voor ons als gemeente als voor ons als individuele medewerker.

Bovenstaande passages zijn vertaald in concrete projecten in het kader van organisatieontwikkeling, zoals portfoliomanagement, contracteren en ambtelijk vakmanschap.

Profielschets
We zoeken een collega met hart voor medewerkers en inwoners, die een middelgrote gemeente weet te waarderen en voor ons – ook voor een korte periode – het verschil kan maken.

Vanuit jouw rol als algemeen directeur ga jij samen met het, relatief nieuwe, MT en de teamleiders actief verder met de reeds ingezette organisatieontwikkeling. De focus ligt hierbij op het in balans brengen van draagkracht en draaglast van de organisatie. De voortdurende spanning op het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in relatie tot de draagkracht van de organisatie vraagt van jou zowel scherpte als souplesse richting zowel college als ambtelijke organisatie. Het verder ontwikkelen van integraal samenwerken, leiderschapsontwikkeling en behoud en ontwikkeling van medewerkers hebben ook focus. Voor een aantal politiek/bestuurlijk complexe projecten vervul je de rol van ambtelijk opdrachtgever.

Vanuit jouw rol als gemeentesecretaris ben je de eerste adviseur voor het college, je draagt bij aan een goed functionerend college en samenspel met de ambtelijke organisatie. Met je rol in de driehoek met burgemeester en griffier draag je bij aan de stabiliteit van het lokaal bestuur en ondersteunen jullie de gemeenteraad en het college bij het agenderen en realiseren van ambities en maatschappelijke vraagstukken. De gemeentesecretaris vertegenwoordigt de gemeente in tal van regionale overleggen en verbanden. Daarbij ga je uit van de kracht van de gemeente.

Zowel voor het college als voor de organisatie ben je zichtbaar, betrokken en toegankelijk. Je staat voor de organisatie én het college. Je signaleert knelpunten, bespreekt ze en handelt ernaar. Je durft kritische feedback te geven en te ontvangen en biedt tegenspel wanneer nodig.

Je biedt op motiverende wijze ruimte aan ontwikkeling van mensen, bent gedreven het beste uit onze organisatie te halen en bent transparant over rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden. Je bent een uitstekende teamspeler en een voorbeeld als het gaat om constructieve samenwerking met bestuur, collega’s en externe partners. Je bent ook een realist, iemand die bestuurlijke prioriteiten weet samen te brengen met een kritische houding voor wat haalbaar is voor de organisatie en die strategie kan omzetten in haalbare plannen. Je schat gevoeligheden goed in en handelt op basis daarvan snel en adequaat.

Naast jouw rol in de opgaves en organisatieontwikkeling en naar het college, vervul je de wettelijke taken van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de organisatie en WOR-bestuurder.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Gemeentesecretaris/ algemeen directeur
Aantoonbare werkervaring als interim gemeentesecretaris / algemeen directeur
Kandidaat is bereid om volledig op locatie te werken

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Gemeentesecretaris
Aantoonbare werkervaring op strategisch niveau met bezuinigingsopgaven
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling en verandering binnen een gemeentelijke organisatie

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.