Gebiedsregisseur Landschapstafel Duin Horst & Weide

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
16 uur p/w
09-10-2023
12-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De organisatie
In 2016 is de Landschapstafel Duin, Horst & Weide opgericht. Het is een samenwerkende organisatie bestaande uit: Gemeenten Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer; Dunea, Nationaal Park Hollandse Duinen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Stichting Horst en Voorde, ANWB, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Horst en Voorde, Hotel de Gouden Leeuw (Van der Valk), Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Vlietland en RECRON Zuid-Holland. De deelnemende partijen werken aan behoud en versterking van het landschap gelegen tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden; Duin, Horst & Weide vormt een van de vier Metropolitane landschappen (waardevolle groengebieden) in provinciaal beleid. Sinds de oprichting is een eerste Meerjarenprogramma 2016-2020 uitgevoerd met nadruk op natuur en recreatie. Het gebied heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen die op onze regio afkomen (e.g. energie- & landbouwtransitie, klimaatverandering, verstedelijking). Deze nieuwe context vraagt een doorontwikkeling naar een ‘Landschapstafel 2.0’.

Afdeling
In 2012 is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld in opdracht van de drie gemeenten van het Pact van Duivenvoorde (gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar). In het LOP staat het versterken van het gebied Duin, Horst & Weide als één groot groengebied centraal. Er ligt een gevarieerd landschap, met grote kwaliteiten op het gebied van natuur en cultuur. Het streven is de landgoederen, de duinen en open veenweidelandschap beter te verbinden, met elkaar èn met de stad. Sleutelwoorden daarbij zijn: vitaal, authentiek en toegankelijk. Agrarische bedrijven en landgoederen, die bepalend zijn voor het landschap, moeten vitaal blijven om voort te kunnen bestaan. Dit moet echter niet ten koste gaan van de authentieke waarden van het landschap zelf. Recreatie op plekken waar dat kan, waarbij de aanwezige natuurwaarden niet verloren mogen gaan.

Samenwerking
De samenwerking is inmiddels verankerd in een organisatie van 6 gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers, verenigd in de Landschapstafel Duin Horst & Weide. In 2016 is gezamenlijk een Intentieovereenkomst opgesteld en getekend en daarna een Meerjarenprogramma Duin, Horst & Weide (2016-2020). Dit Meerjarenprogramma is afgerond en er ligt een opzet voor een nieuw Meerjarenprogramma. In 2023 is in aanvulling op het Meerjarenprogramma een ambitiekaart opgesteld, waarin ambities en projecten al zijn aangescherpt. In doorontwikkeling van de Landschapstafel is uitbreiding van het gebied en het aantal partners voorstelbaar, bijvoorbeeld met gemeente Katwijk, Oegstgeest en Zoeterwoude.

Vanuit de Landschapstafel is behoefte aan een Gebiedsregisseur die nieuw beoogde projecten verder kan brengen (richting initiatief- en uitvoeringsfase), nieuwe financieringsbronnen aanboort en de link legt met andere gebiedspartners (e.g. Nationaal Park Hollandse Duinen, aangrenzende gemeenten, andere gebiedssamenwerkingen). De provincie heeft aangegeven geen specifiek op de landschapstafels gerichte financiering beschikbaar te stellen (voorheen 50% cofinanciering). Niettemin is nauwe samenwerking tussen de Landschapstafel Duin, Horst & Weide en de provincie de komende periode van belang. Zo werken de Landschapstafel en de provincie momenteel samen in het kader van Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied ‘Kust en Duinen’. Deze samenwerking kan leiden tot projecten, waarvoor (co)financiering van het rijk beschikbaar is.

Opdracht
Wij zoeken een ondernemende en resultaatgerichte Gebiedsregisseur met affiniteit voor subsidieaanvragen/afhandeling voor ruimtelijke projecten, die zijn/haar ervaring, creativiteit en talent wil inzetten voor de Landschapstafel Duin, Horst & Weide. We zien de gebiedsregisseur als een aanjager naar een nieuwe vervolgfase, waarin doorontwikkeling van het landschap centraal staat door concrete acties.
– De Gebiedsregisseur legt actief verbinding met het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied;
– De Gebiedsregisseur neemt initiatief en regisseert verdere uitwerking en concretisering van projecten, passend binnen de doelstellingen van de Landschapstafel,  (e.g. welk probleem lost het project op?, plan van aanpak, beoogd resultaat) en brengt projecttrekkers en beoogde partners bij elkaar;
-De Gebiedsregisseur is secretaris van de (bestuurlijke) Landschapstafel en zorgt voor een goede voorbereiding in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Landschapstafel en het programmateam met vertegenwoordigers van de partners;
-De Gebiedsregisseur adviseert over het beleid binnen meerdere bestuurlijke organen (waaronder de besturen van gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Leiden, Den Haag, Zoetermeer);
-De Gebiedsregisseur vraagt indien nodig, aanvullende subsidies aan en legt hierover verantwoording af aan derden (subsidieverlener, bestuurders en ambtenaren).

De eisen

Alles uitklappen
‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Gebiedsregisseur

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met bestuurlijke beleidsadvisering binnen een overheidsorganisatie
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met programmamanagement en/of projectleiderschap
Minimaal twee fysiek uitgevoerde referentieprojecten op het gebied van natuur, recreatie en/of erfgoed, waarin de kandidaat een actieve rol had en kan onderbouwen wat de bijdrage was aan het behaalde succes (maak dit aantoonbaar met 2 voorbeelden in het cv)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het schrijven van o.a. brieven, uitvragen voor projecten, rapportages, persberichten, agenda’s
Kandidaat heeft een aantoonbaar netwerk bij provincie Zuid-Holland. (maak dit duidelijk in het cv)
Kennis van het betreffende gebied Duin, Horst & Weide

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.