Gebiedsmanager / Wijkmanager

Gemeente Amersfoort
Max 120 p/u
Utrecht
24 uur p/w
02-11-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Als gebiedsmanager werk je samen met stad, collega’s en bestuur aan een prettige leefomgeving. Je weet wat er leeft in onze wijken op de thema’s sociaal, fysiek en veilig. Je bent zelf veel in de wijken aanwezig en zichtbaar op straat. Je hebt een centrale en verbindende rol tussen bewoners en partners in de wijk en collega’s binnen de organisatie en stuurt op wat nodig is. Signalen van inwoners weet jij als geen ander te beoordelen en om te zetten in acties. Ook word je ingezet op urgente en thematische integrale problemen in de wijken. Je voert regie binnen een kernteam van frontlijnwerkers dat bestaat uit medewerkers van partners zoals politie en maatschappelijke organisaties en van gemeentelijke afdelingen. Je spreekt partners in de wijk en gemeentelijke collega’s aan op hun inspanningsverplichtingen en je hebt het mandaat om in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Je agendeert belangrijke vragen en onderwerpen uit de wijk en schaalt bij conflicterende belangen gemakkelijk op binnen de organisatie. Hierbij werk je dwars door de organisatie heen met alle relevante afdelingen samen.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, realiseren en na verloop van tijd actualiseren van het plan van aanpak. Je verzorgt hiervoor inhoudelijk en procesmatig de benodigde documenten en begeleidt het besluitvormingsproces. Je bent verantwoordelijk voor het proces en voor het resultaat.

Binnen Amersfoort gaat het concreet om:
de gebieden Nieuwland (zelfstandig) en Stadshart-Kruiskamp/Koppel (in duo)
Deeltaken·Invullen van een verbindende rol; richting bewoners en partners in de wijk en binnen de organisatie (horizontaal samenwerken).·Agenderen van belangrijke vragen en onderwerpen uit de wijk (het gebied) en zo nodig opschalen van prioriteiten in de wijk en bij conflicterende belangen binnen de organisatie. Is in staat om dit zo nodig vasthoudend te doen.·Adviseren van de wijkwethouder. De gebiedsmanager doet dit in afstemming met de relevante afdelingen en brengt hierbij de verschillende invalshoeken en argumenten in beeld.·Regie voeren op (plotselinge) leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in de gebieden, met name als die een integraal karakter hebben. Als de openbare orde in het geding komt, voeren de betreffende (piket-)organisatie en portefeuillehouder (de burgemeester) de regie.·Fungeren als procesbegeleider voor projecten met participatie en inspraak.·Ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk en deelnemen aan in- en externe overlegstructuren. Hierbij zijn het verbinding maken met bewoners en partners in de wijk en met de interne organisatie en inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen essentieel. Kan omgaan met belangentegenstelling.·Leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen het integrale werkveld van de afdeling en/of het trekken van thema’s op het gebied van professionalisering van gebiedsgericht werken, participatie, kennismanagement en soortgelijke (gemeentebrede) onderwerpen.·Regie voeren over de cyclus met gebiedsplannen; ontwikkelen, realiseren en actualiseren van gebiedsplannen. Ontwikkelen en realiseren van projectplannen en programma’s als onderdeel van gebiedsplannen of voor de afdeling Leefomgeving. De gebiedsmanager heeft oog voor de breedte en integraliteit van wat er in de gebieden speelt (multidisciplinair), herkent “de vraag achter de vraag” en verbindt hiervoor de verschillende relevante thema’s. Inhoudelijk bewegen deze zich binnen de driehoek fysiek-sociaal-veilig. Is resultaatverantwoordelijk en niet alleen procesverantwoordelijk. De focus is afdelingsoverstijgend.·Opstellen van gebiedsplannen, projectplannen en programmavoorstellen. Verzorgen van inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleiden van het besluitvormingsproces.·Periodiek rapporteren aan de belangrijkste stakeholders over de voortgang van de realisatie. Gebiedsplan-/project-/programmabeheersing, waaronder opstellen en bewaken van planning en budget.

Kandidaatomschrijving

Je hebt ruime ervaring in gebiedsgericht samenwerken met partners op allerlei niveaus en met het managen van processen. Daarnaast heb je veel ervaring met sociale en veiligheidsopgaven in buurten en wijken. Je bent gewend te werken binnen de dynamiek van de wijk, buiten op straat. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden om zowel verbinder, overtuiger, onderhandelaar en opdrachtgever te zijn. Je voelt je thuis in netwerken en kunt goed pendelen tussen verschillende niveaus: van strategisch-bestuurlijke overleggen tot gesprekken met inwoners in de wijk. Je hebt een goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en denkt en werkt op academisch niveau. Het is je tweede natuur om goed getimed te schakelen tussen de dynamiek van de samenleving, de actualiteit in de wijken en de regels van projectbeheersing. Je hebt de creativiteit om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en het lef om initiatieven te nemen. Je kunt processen vormgeven en verschillende invalshoeken integreren, doordat je analytisch denkt en strategisch kunt handelen. Breng je dan ook nog een gezonde dosis stressbestendigheid, slagvaardigheid, doorzettingsvermogen, humor en relativeringsvermogen mee, dan pas jij in ons plaatje.

Gewenste competenties;· Samenwerken· Resultaatgericht handelen· Flexibel handelen· Initiatieven nemen· Analyseren· Omgevingsbewustzijn· Leervermogen· Relaties onderhouden· Schriftelijke communicatieDe gewenste competenties zullen worden getoetst tijdens de interviewronde met de top-3 kandidaten. Bij geschiktheid worden uit deze top 3 een kandidaat gekozen.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 27 oktober.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt aantoonbaar minimaal een afgeronde hbo bacheloropleiding in een relevant werkgebied (fysieke leefomgeving, sociaal of veiligheid)
Minimaal 5 jaar ervaring in gebieds- of wijkgericht werk op de thema’s fysiek, sociaal en veilig in een 80.000+ gemeente (of in gemeentelijke context) met partners op diverse niveaus en met het managen van processen, projecten en/of programma’s. Dit blijkt uit je CV.

De wensen

Alles uitklappen
In de motivatiebrief willen we zien waarom jij deze opdracht goed kunt uitvoeren. We willen dat je aan de hand van je cv toelicht welke opleiding en ervaring relevant zijn voor deze opdracht en wat je motivatie is om deze opdracht te doen of in dit werkveld actief te zijn.
Je hebt meer dan 10 jaar ervaring in gebieds-/wijkgericht werken voor 80.000+ gemeente, aantoonbaar in CV.
Je kunt je makkelijk snel inwerken in onbekende, complexe situaties. Toon dit aan met een voorbeeld in het cv.
Je bent instaat om mensen met verschillende belangen en invalshoeken met elkaar te verbinden en hebt hier ervaring mee. Toon dit aan met een voorbeeld in het CV.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.