Functional IAM Consultant

Kadaster
Max 100 p/u
Gelderland
32-36 uur p/w
22-05-2024
31-05-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een Functional IAM Consultant.

De uitvoering van de interne bedrijfsprocessen van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door geautomatiseerde informatiesystemen en gegevensbestanden. Ook de dienstverlening aan de klanten van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door systemen die digitale producten en diensten leveren. Goed ingerichte toegangscontrole speelt hierbij een grote rol; ‘wie mag gebruik maken van welke informatiesystemen, diensten en gegevens en om welke reden’ en ‘hoe wordt dit goed beheerd’ zijn belangrijke thema’s die mede bepalen in welke mate de belangen van het Kadaster en de klant worden geborgd en op basis waarvan voldaan kan worden aan wettelijke eisen van privacy en security.

Het beleid voor logische toegang is vastgesteld en de bestaande situatie voor registratie en beheer van toegangsrechten moet hierop verder worden afgestemd. Dit heeft gevolgen voor het verlenen en registreren van autorisaties, het krijgen van rapportages over de situatie ten aanzien van de verleende rechten, het (periodiek) opschonen van de bestaande registraties van toegangsrechten en de hiervoor in te zetten hulpmiddelen die bovendien het management meer moeten ondersteunen door bijvoorbeeld signalering van aandachtspunten.

Om dit te realiseren is in het verleden het programma Logische Toegang Beveiliging (LTB) gestart. Dit programma zorgde voor de invoering van het Logisch Toegangsbeleid voor Medewerkers, Klanten en Leveranciers voor zowel het applicatielandschap als gestructureerde en ongestructureerde data. Het programma is inmiddels afgerond en is overgedragen aan de lijnorganisatie. Vanuit het project lopen er nog een aantal openstaande acties door die in de lijn verder opgepakt moeten worden.

Opdrachtomschrijving
Je bent als functional IAM consultant verantwoordelijk voor het onderhouden en configureren van de MicroFocus NetIQ Identity Manager, Identity Governance en iManager software. Het voornaamste doel is het proces voor aanvragen, toekennen en controleren van de toegangsrechten van de aangesloten applicaties middels de genoemde software te laten plaatsvinden. Je bewaakt de voortgang en je draagt zorg voor de continue verbetering van de Identity Access management en Identity Governance en Administration processen. Je bent een onderdeel van de LTB-desk. Het ondersteunen van de eindgebruikers is daarbij een belangrijke taak. Verschillende stakeholders zoals product owners en functioneel beheerders van (business) applicaties help je bij het opstellen van de configureerbare autorisatiematrices. Je zorgt voor de communicatie naar de afdelingen en stemt de communicatie af met relevante stakeholders. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de manager DPI en werkt inhoudelijk samen met o.a. de business architect IAM, Product owners/functioneel beheerders van applicaties en het IAM DevOps team.
Te zijner tijd is het de bedoeling dat de functie van functional IAM consultant intern wordt ingevuld. Jij bent dan verantwoordelijk voor een goede overdracht van kennis en kunde m.b.t. de LTB-desk, de gebruikte tooling en de processen.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • MicroFocus NetIQ Identity Manager, Identity Governance en iManager;
 • Agile/scrum.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Identity Management en Governance requirements vertalen naar concrete userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus NetIQ Identity Manager en Identity Governance.
 • Inrichten en configureren van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules. Specifiek configureren van collectoren, applications, policies en business rules in de MicroFocus NetIQ Identity Manager en/of Identity Governance software.
 • Het configureren  van Identity life cycle processen voor de leverancier (medewerkers) in de MicroFocus NetIQ Identity Manager, Identity Governance software en iManager.
 • Aanbevelingen geven en implementeren over de IAM en IGA processen en functionaliteiten. Dit i.s.m. de IAM consultant en IAM intergratiespecialisten van het IAM team.
 • Functionele groei creëren in de afname en gebruik van de IAM en IGA service.
 • Het inhoudelijk begeleiden eindgebruikers op o.a. de MicroFocus Identity Governance software.
 • Inrichten en beheren van de Azure Active Directory Security Groups.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van aspecten op het gebied van IAM en IGA
 • Het managen en uitvoeren van de LTB desk userstories ter verbetering van de IAM en IGA services.
 • Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met de LTB desk.
 • Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders.
 • Het overdragen van kennis en kunde als de vacature is ingevuld.

De eisen

Alles uitklappen
HBO/WO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring in de IT.
Minimaal 3 jaar werkervaring van vergelijkbaar niveau op gebied van integratie IGA software.
Minimaal 3 jaar bewezen ervaring met de NetIQ IAM en IGA Solutions van MicroFocus (Identity Manager, Identity Governance en iManager).
Minimaal 3 jaar ervaring met Business operations op het gebied van Identity Management en Governance.
Minimaal 1 jaar ervaring met Identity Management en Governance binnen een grote uitvoeringsorganisatie (> 1000 fte) binnen de overheid.
Ervaring met het werken binnen een complex IAM-landschap.
Kennis en ervaring met (Azure) Active Directory security groups en accounts.
Algehele affiniteit met security.
Kennis van- en ervaring met Agile/Scrum werken.
Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Klantgericht; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Analytisch vermogen; • Flexibiliteit; • Planmatigheid.

De wensen

Alles uitklappen
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.