Financieel expert rekenaar personenschade

Politie
Geen max uurtarief
Noord-holland
36 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau’s als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
Het Team Beroepsrisico is sinds 2020 belast met treffen van schaderegelingen met collega’s die een erkende beroepsziekte of dienstongeval hebben op grond van de bepalingen in het BARP.

Als HRM Expert Rekenaar Personenschade ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig berekenen van financiële schade in meer dan 1500 dossiers over een periode van 10 jaar. Je verzamelt en analyseert medische informatie conform de WPG en AVG, en werkt nauw samen met het UWV en het ABP.

Je professionaliseert de berekeningen met politie-specifieke tooling en zorgt voor een tijdige en nauwkeurige afwikkeling van schaderegelingen. Je rapporteert regelmatig over de voortgang en kwaliteit van de berekeningen en draagt bij aan de continue verbetering van de processen en methodologieën.

Doelstelling
Als Financieel Expert Letselschade ben je verantwoordelijk voor het autonoom en nauwkeurig uitvoeren van financiële berekeningen in 200 letselschadedossiers per jaar, conform een algemeen geaccepteerde berekeningssystematiek. Je zult een cruciale rol spelen in het afhandelen van dossiers door gedetailleerde financiële voorstellen te ontwikkelen, gebaseerd op grondige analyses van dossiergegevens, om restschade effectief af te wikkelen.

Kernverantwoordelijkheden:
Financiële Berekeningen:

Voer zelfstandig en nauwkeurig financiële berekeningen uit in letselschadedossiers, waarbij je gebruikmaakt van een algemeen geaccepteerde berekeningssystematiek.
Ontwikkel gedetailleerde financiële voorstellen voor de afwikkeling van restschade, waarbij je zorgt voor transparantie en nauwkeurigheid in elke fase van de berekening.

Communicatie en Vertaalslag:

Maak een effectieve vertaalslag van de berekeningen naar begrijpelijke en toegankelijke communicatie voor zowel de politie als de belangenbehartiger van de betrokkene.
Werk samen met relevante stakeholders om ervoor te zorgen dat de berekeningen en voorstellen duidelijk, transparant en in lijn met de verwachtingen zijn.

Doorontwikkeling Rekentool:

Lever een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de rekentool van de politie, waarbij je innovatie en optimalisatie stimuleert om de nauwkeurigheid en efficiëntie van financiële berekeningen te verbeteren.

Overlijdensschade Berekeningen:

Voer gespecialiseerde berekeningen uit voor overlijdensschade, waarbij je zorgt voor een grondige analyse en een nauwkeurige afwikkeling in overeenstemming met de geldende normen en ver

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau.
De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het maken van letselschadeberekeningen met in de letselpraktijk algemeen geaccepteerd rekenprogramma;
De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in het toepassen van HRM richtlijnen persoonlijke schade .

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal HBO niveau in de richting Personeel en Arbeid of Sociaal juridische dienstverlening.
De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met of gerelateerd aan het werken met het ABP en het UWV.
De kandidaat heeft aantoonbaar kennis en ervaring met BARP en BBP
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.