Enterprise Data Architect

Nationale Politie
Max 120 p/u
Zuid-Holland
36 uur p/w
01-03-2024
28-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De politie heeft de ambitie om een van de meest innovatieve politiekorpsen te worden. Randvoorwaarde hierbij is dat de gegevenshuishouding op orde is! De politie heeft daarom onlangs haar Datastrategie voor de komende jaren vastgesteld.  De Datastrategie geeft invulling aan de ambitie van de politie om het werk nog meer datagedreven te maken. Dat betekent dat het werk van de politie verandert: meer analytisch, meer kennis van data en hoe er met data omgegaan moet worden. Dit heeft consequenties voor de hele organisatie. Het vraagt om maatregelen en technologie om met grote hoeveelheden data om te gaan en van daaruit relevante en bruikbare producten te maken voor de veiligheid van Nederland.

Als Enterprise Data Architect (EDA) bij de Gegevensautoriteit, onderdeel van de Directie Informatievoorziening van de Politie heb je een belangrijke verbindende rol in het realiseren van de ambities van de Politie zoals die zijn beschreven in de Datastrategie. Dat doe je door op de vier databeleidsterreinen; typeringsbeleid, kwaliteitsbeleid, delingsbeleid en gebruiksbeleid een gedragen en samenhangend architectuurstelsel op te zetten. De opzet van dit stelsel en het (laten) realiseren en standaardiseren is jouw verantwoordelijkheid, dat doe je samen met collega’s binnen de politie, (keten-) partners en leden van de CDO-raad JenV en de CDO-raad Rijk.

Het ontwerpen en realiseren van een gegevensarchitectuurstelsel ondersteunend aan de Datastrategie Politie.Binnen de scope van het ontwerp valt de vastlegging en afstemmen met relevante betrokkenen. De realisatie omvat de formele goedkeuring van het gegevensarchitectuurstelsel en de inwerkingtreding van het stelsel binnen en buiten de politie.

Voortgangsevaluaties zijn onderdeel van de opdracht.

  • het uitwerken, vastleggen, onderhouden en verkrijgen van en zo breed mogelijk draagvlak voor gegevensprincipes/beginselen;
  • het uitwerken, vastleggen, onderhouden en verkrijgen van en zo breed mogelijk draagvlak voor de referentiearchitectuur gegevenshuishouding politie;
  • het uitwerken en bewaken van de relatie van de data-architectuur met de enterprise-architectuur, ook in relatie tot de IV-strategie van de politie;
  • het versterken van de samenwerking op (data)architectuurgebied met (keten-) partners en in het architectuurforum JenV en de JenV CDO Raad;
  • het versterken van het politiebelang op het gebied van data-architectuur binnen de (Rijks-) overheid;
  • het adviseren van lijnmanagement;
  • het beantwoorden van vragen van de collega’s;

Bij de uitvoering van de opdracht werk je samen binnen de politie, (keten-) partners en deelnemende organisaties van de CDO-raad JenV en de CDO-raad Rijk. In het bijzonder werk je samen met collega-architecten binnen de politie. Daarnaast trek je samen op met de collega’s binnen het CDO-team.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is aantoonbaar tenminste in het bezit van een en afgeronde, volwaardige en erkende HBO opleiding.
Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als Enterprise Data Architect en minimaal acht jaar ervaring als architect in een vergelijkbare omgeving.
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met datastrategieën, datagovernance en datamanagement.
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met architectuur in het publieke domein, denk hierbij aan NORA, GEMMA, etc.
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in kennis- informatie- en datamodelleren.
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en –technieken TOGAF.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft op een afstudeerrichting in minimaal de HBO opleiding in de richting van Informatica, (Technische) bedrijfskunde of gelijkwaardig.
De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring op het veiligheidsdomein.
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring om data-architectuur in een samenhangend perspectief te zetten. Zowel vanuit wet- en beleid, de gehele datalevenscyclus en een gezonde balans tussen kansen en risico’s.
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring om data-architectuur in relatie te bezien tot cruciale i-aspecten als informatiebeveiliging, privacy, archivering en technologie.
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het schrijven en presenteren van adviezen en houdt daarin rekening met onderlinge verhoudingen en haalbaarheid in een politiek-bestuurlijk omgeving.
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het meenemen van gremia in het kader van besluitvorming in zake producten die je realiseert.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren