Economische Zaken en Cultuur – Programmaregisseur

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
8-16 uur p/w
11-03-2024
28-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

De programmaregisseur houtbouw is verantwoordelijk voor het aanjagen van de Green Deal Convenant Houtbouw MRA 2023-2025:

Hierbij heeft de programmaregisseur de taak om een publiek-private samenwerking te onderhouden met de uiteenlopende convenantpartners. Het doel van de programmaregisseur is om het afgesproken streven -20% van de MRA woningproductie in houtbouw vanaf 2025- mede door de gezamenlijke ondertekenaars te doen realiseren. De programmaregisseur legt verantwoording af op deze doelstelling aan de triple-helix stuurgroep houtbouw waarin bestuurders van gemeenten en vastgoedpartijen zitting in hebben.

Werkzaamheden

De programmaleider zorgt met een klein team van professionals voor het opzetten en uitvoeren van een meerjarig programma op basis van een jaarlijkse Actieplan Houtbouw MRA:

• Rapporteert aan de ambtelijke opdrachtgever, de programmamanager Bouwen en Wonen MRA.

• Portefeuillehouders Overleg Bouwen en Wonen is de formele bestuurlijke opdrachtgever.

• De publiek-private Bestuurlijke Stuurgroep Houtbouw MRA stuurt inhoudelijk in het programma

• Zorgt voor cofinanciering en externe sponsoring om het gewenste programma budgettair te kunnen realiseren

• Weet efficiënt en nauw samen te werken met landelijke programma’s als Convenant Toekomstbestendig Bouwen, City Deal (BZK) en Lente Akkoord 2.0 (NEPROM, IVBN e.a.)

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft een WO opleiding bij voorkeur Bouwkunde, Architectuur, Planologie, Bedrijfskunde of Bestuurskunde.
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft minstens 20 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling.
De aangeboden kandidaat heeft minstens 10 jaar ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving op strategisch niveau.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar groot netwerk in de vastgoedsector
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met regionale samenwerking bij voorkeur in Amsterdam.
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Triple-Helix samenwerkingen.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren