Ecoloog

Gemeente Oirschot
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
8 uur p/w
24-06-2024
25-07-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Vacature

In Oirschot worden plannen voor zonneparken beoordeeld door een deskundigenpanel. Voor dit panel zijn we op zoek naar een ecoloog.

 

De ecoloog kijkt naar de beschrijving- en evaluatie van de gevolgen voor flora- en fauna van het zonnepark, met name in relatie tot de wet natuurbescherming. De ecoloog toetst of hier voldoende rekening mee gehouden is op basis van de gestelde voorwaarden in het beleid. Daarbij kan deze specialist de initiatiefnemer adviseren om diepgaandere studies toe te passen of andere keuzes te maken aangaande de gevolgen voor ecologie.

Wat vragen we?

  • Gemeentelijke ervaring of als adviseur in gemeentelijk verband als ecoloog ;
  • Kennis van de potentiële gevolgen en kansen van zonneparken op de ecologie van een plangebied;

·        Kennis en ervaring binnen de Kempengemeenten is een pré;

·        Kennis van het gestelde projectgebied is een pré.

Beleid grootschalige zonne- en windenergie

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen, is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Om de landelijke en de gemeentelijke doelen te behalen, is het nodig om (naast energiebesparing en zonnepanelen op daken) grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben gezamenlijk beleid opgesteld voor grootschalige zonne- en windenergie. Hierin is opgenomen waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Deskundigenpanel 

Projectvoorstellen voor zonne- en windparken worden beoordeeld door een deskundigenpanel. Het deskundigenpanel bestaat uit een voorzitter, secretaris, landschapsdeskundige, ecoloog, specialist ruimtelijke ordening, specialist participatie bij zonne- en windparken en specialist financiële en energetische haalbaarheid. Het deskundigenpanel beoordeelt projectvoorstellen voor zonne- en windparken in twee rondes:

  • Ronde 1: Beoordelen van het projectvoorstel met als doel aanbevelingen meegeven aan de initiatiefnemer. Projectvoorstellen die (nog) niet aan de eisen uit het beleids- en toetsingskader voldoen voorzien van aanbevelingen aan de initiatiefnemer om het voorstel te verbeteren. Zo worden de beste plannen gerealiseerd.
  • Ronde 2: Verbeterde projectvoorstellen beoordelen aan de hand van de beoordelingskaders en voorzien van een advies aan de gemeente.

Voor iedere beoordelingsronde vullen de leden van het deskundigen panel de toetsingsmatrix uit het vastgestelde toetsingskader in. Iedere deskundige is eindverantwoordelijk voor zijn/haar vakgebied, maar houdt hierbij rekening met input vanuit het volledige deskundigenpanel. De voorzitter overziet het geheel en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gehele beoordeling. Tijdens de beoordelingsronde(n) (overleg) worden de afzonderlijke- en gezamenlijke scores besproken en komt het deskundigenpanel gezamenlijk tot één cijfer per onderdeel.

De beoordelingsrondes (overleggen) vinden fysiek plaats.

De eisen

Alles uitklappen
Beoordelen van het projectvoorstel met als doel aanbevelingen meegeven aan de initiatiefnemer. Projectvoorstellen die (nog) niet aan de eisen uit het beleids- en toetsingskader voldoen voorzien van aanbevelingen aan de initiatiefnemer om het voorstel te verbeteren. Zo worden de beste plannen gerealiseerd.
Verbeterde projectvoorstellen beoordelen aan de hand van de beoordelingskaders en voorzien van een advies aan de gemeente.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.