Duurzaamheidscoach verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeente Gronigen
Max 100 p/u
Groningen
16-40 uur p/w
01-11-2023
01-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Versnelling en opschaling van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn.  Hiervoor heeft het ministerie van BZK het ‘Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed’ opgesteld.

Het ontzorgingsprogramma richt zich op het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed, tot aan het moment van aanbesteden van de verduurzamingsmaatregelen. Het ministerie heeft criteria opgesteld om te bepalen welke maatschappelijke instellingen binnen de reikwijdte van het programma vallen.

De volgende doelgroepen vallen onder het programma:

 • Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op 1 oktober 2022;
 • Schoolbesturen PO&VO;
 • Zorgaanbieders;
 • Culturele ANBI’S;
 • Gebouwen met een publieksfunctie;
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen;
 • Besturen van een kinderopvangorganisatie.

Zie voor meer informatie, ook over de precieze criteria voor de doelgroepen, de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-ontzorgingsprogramma

Uitvoering ontzorgingsprogramma in de provincie Groningen
Het ontzorgingsprogramma is gestart in 2021 en loopt nog door tot en met 2024. Het streven is om in deze periode ongeveer 150 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in de provincie Groningen te ontzorgen en begeleiden bij hun verduurzamingsopgave. Ook zijn aspecten als vraagbundeling (en daarmee kostenreductie) en het delen van opgedane regionale kennis en ervaring van belang. De provincies mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het programma.

Vanwege uitbreiding en versnelling van het project zijn we op zoek naar een extra duurzaamheidscoach. De duurzaamheidscoach voert werkzaamheden uit voor bepaalde doelgroepen, onder leiding van de coördinerend coach. In dit geval zijn wij op zoek naar een coach voor met name de doelgroepen religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en culturele instellingen, maar we zoeken wel iemand die op alle doelgroepen inzetbaar is.

Wat houdt het coachen (deze opdracht) in?
De duurzaamheidscoach biedt hulp aan kleine organisaties met maatschappelijk vastgoed bij verduurzaming van het vastgoed. De duurzaamheidscoach benadert de organisaties actief. Naast digitale communicatie gaat de duurzaamheidscoach ook naar de organisaties toe, vormt een sociaal netwerk rondom de organisatie en organiseert kennis- en leerbijeenkomsten met meerdere organisaties.

De coaches helpen instellingen door verduurzaming op de agenda te zetten (urgentiebesef) maar ook bij (het voorbereiden van) het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen.

De geboden hulp hangt af van de wensen en behoeften van de betreffende organisatie en kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het bespreken van de problematiek met beslissers/bestuur van de instelling;
 • Sparringpartner zijn bij uitvoeren van complexere maatregelen (bijvoorbeeld een gesprek over knelpunten, dilemma’s, plan van aanpak bij het aardgasvrij maken van het gebouw of het opwekken van duurzame energie);
 • Tussentijds contact met de instelling, fysiek of telefonisch/online;
 • Nazorg, door na afloop van het ontzorgingstraject te bellen over het proces en het resultaat.

De duurzaamheidscoach vormt als het ware de frontoffice van het ontzorgingsprogramma en is het vaste procesmatige aanspreekpunt voor de instelling.

Hoe gaan wij te werk?
De provincie Groningen hanteert de stappenplannen gedefinieerd door het ministerie als een leidraad voor het ontzorgingsstraject.  Met de eigenaren doorlopen we tot en met de aanbesteding van maatregelen de volgende fasen: Fase 1 intake, Fase 2 voorbereiding, Fase 3 inkoop. Een visueel overzicht met de stappenplannen is op te vragen bij Flextender via broker@flextender.nl.

De duurzaamheidscoach gaat deel uitmaken van een bestaand team van coaches (waarvan één coördinerende coach) en technisch adviseurs. Allen werken onder aansturing van de provinciale projectleiding.

De coaches hebben regelmatig onderling contact en afstemmend overleg omdat zij gezamenlijk het beschikbare budget per doelgroep gebruiken en beheren. De coaches bepalen de inzet van de adviseurs. Dat wil zeggen dat de coaches (uiteraard wel in samenspraak met elkaar, de instellingen en de adviseurs) bepalen wanneer welke adviseur (met welke expertise) wordt ingezet. Ook is er maandelijks een overleg met de projectleiding. Voor het plannen van werkzaamheden en het bijhouden van gewerkte uren werken we met een eigen digitale (tijdschrijf- en verantwoordings-) systeem.

De duurzaamheidscoach is verantwoordelijk voor (een) eigen doelgroep(en). Dit betekent dat de coach zelfstandig moet kunnen werken, te zetten stappen en te besteden uren (zowel eigen uren als inzet van adviseurs binnen de doelgroep) kan plannen en hierover achteraf zorgvuldig rapporteren. Wel is er voldoende afstemming met de andere coaches en projectleiding mogelijk en wordt verwacht dat ervaringen en leermomenten onderling worden gedeeld. Verder is het belangrijk dat de duurzaamheidscoach over onderstaande competenties beschikt.

Competenties
De duurzaamheidscoach:
1. moet communicatief vaardig zijn, in staat zijn om een organisaties proactief te benaderen, verbaal en schriftelijk, en ze aan te zetten tot het verduurzamen van hun vastgoed;
2. moet affiniteit hebben met maatschappelijk vastgoed;
3. draagt praktijkvoorbeelden uit en is in staat om kennis proactief te delen;
4. heeft kennis van gedragstheorie, persuasieve communicatie en kan anticiperen op het karakter van de organisatie en het stadium van het verduurzamingsproces waarin zij zich bevinden;
5. heeft globale kennis van verduurzamingstechnieken en kan een eerste globale scan maken van de verduurzamingsmogelijkheden van een gebouw of een portefeuille van gebouwen, en kan daarbij berekeningen uitvoeren t.b.v. een businesscase. Dit doet de duurzaamheidscoach met behulp van software;
6. moet enigszins op de hoogte zijn van beschikbare financieringsmogelijkheden.

De eisen

Alles uitklappen
Er wordt een inschrijving gedaan door/voor 1 professional en niet door een consortium of duo aanbieding
Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare kennis van- en werkervaring met verduurzaming van (bij voorkeur maatschappelijk) vastgoed of duurzaamheid binnen vastgoed
Aantoonbare (aanvullende) kennis van- en werkervaring met verduurzamingstechnieken en financieringsmogelijkheden (om bijvoorbeeld, een eerste indruk te kunnen geven van de te treffen maatregelen en de instelling te helpen bij haar overwegingen
Aantoonbare werkervaring met doelgroepen religieuze, levensbeschouwelijke, en culturele instellingen
Aantoonbaar netwerk binnen de regio Noord Nederland/Provincie Groningen. Beschrijf dit netwerk

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.